Följ

Betalkort

EuroShop kan kopplas till de ledande kreditkortsystem i Sverige (Auriga, Point och BABS Paylink).

Förutsättning för kreditkortskoppling är att Du tecknar avtal med Auriga, Point eller BABS Paylink (dessa företag svarar för kommunikationen med banksystemet). Du behöver också en fysisk koppling till dem (internet).  Blankett får Strålfors-Auriga, Point och BABS Paylink får du av Quadrigas support.

OBS... du behöver också ett inlösenavtal med banken

I och med att kreditkortsfunktionen är aktiverad, startar denna funktion automatiskt varje gång Du i kassan väljer kreditkort som betalningsmedel.

Notera att kreditkort är en extra funktion som aktiveras i allmänna inställningar. När detta gjorts, dyker en ny meny upp i ARKIV > EXTRA FUNKTIONER > INSTÄLLNINGAR FÖR KREDITKORT.

Detta fönster ser olika ut beroende på vilken kortfunktion Du aktiverat.

Telefonnummer för offline-kontroll

Detta nummer får Du av Din bank. Det visas i kassan när det inte går att få förbindelse med banken, och Du måste kontrollringa för ett offline-köp.

Firma, Adress, Postadress, Org-nr

Uppgifter som skrivs ut på kort-kvitto.

Text-1 på kvitto, Text-2 på kvitto

Standardtexter som skrivs ut på kort-kvitto.

Kortläsare

Kortläsare fungerar olika beroende på fabrikat. EuroShop stödjer flera olika modeller och Du måste ange vilken som används.

Val av transaktionsförmedlare

Du skall nu välja vem av Strålfors-Auriga, Alphyra Spectracard och BABS som skall skicka transaktionerna till banken.

Sätt ett kryss i rutan vid det alternativ Du valt, och gör sedan inställningar på den Du valt.

Tekniska inställningar om du valt Auriga

Här skall Du ange sökväg till foldern för kortdata.Tekniska inställningar om du valt Point


Här kan Du först välja mellan två sätt för kommunikation med betalterminalen, TCP/IP eller RS232 (COM-port). Beroende på Ditt val skall Du sedan ange IP-adress och port respektive COM-port och baud.Tekniska inställningar om du valt BABS Paylink

Här kan Du först välja mellan två sätt för kommunikation med betalterminalen, TCP/IP eller RS232 (COM-port). Beroende på Ditt val skall Du sedan ange IP-adress och port respektive COM-port och baud.Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.