Följ

Fältbeskrivning för import

Artiklar

Nummer

Internt artikelnummer, vanligen en löpande numrering.

Namn Namn på artikel.
Egenskap 1 – 4

Information på artikelkortet som står under Egenskap 1 -4 (om detta inte ändrats på varugruppen).

Info 1 – 4

Information på artikelkortet om artikeln (flera kan läggas till på varugruppen och väljas i dropdown meny).

InPris*100

Inköpspris i ören (25,50kr = 2550).

Påslag*100

Hur mycket man lägger på på inköpspriset (även här i ören).

UtPris*100

Försäljningspriset (i ören).

Kampanj

Om artikeln ingår i någon kampanj kan man namnge kampanjen här.

VgrNr Varugrupps numret som artikeln tillhör i programmet.
Serienummer

0 = artikeln har inget serinummer 1 = artikeln har serienummer (inget värde = 0).

Rabattspärr

0 = ingen rabatspärr, 1 = ingen rabatt kan ges på artikeln ( inget värde = 0).

Moms Vilken moms artikeln har 0, 6, 12, 25.
Huvud EAN Streckkod för artikeln (kan lägga in fler streckkoder på artikelkortet.
Standardartikel Markering att det är en standardartikel.
Huvud Leverantörs NR Nummer på huvudlevernatören i programmet.
Huvud Leverantörs ArtikelNR

Leverantörens artikelnummer på artikeln.

Webshop

Ska artikeln exporteras till webshop.

Får ej beställas Får artikeln beställas genom programmet.
Ej säljas utan lager Artikeln kan inte säljas om lagersaldo är 0 el mindre i programmet
Mini Lager Ett sätt att få order förslag genom programmet om saldot lika med eller under detta
Våg

Ska våg användas för att prissätta denna artikel?

Pris baserat på 0 = 1g, 1 = 100g, 2 = 1kg.
Inaktiv Artikel Artikeln ska inte dyka upp i sökningar i programmet förrän datum ÅÅÅÅ-MM-DD.
Artikelnr i redovisning Artikeln har ett annat artnr i redovisningsprorgammet, detta kan skrivas in här.
Central pris förfrågan

Artikeln får sitt pris från centralen.

UtPris från Centralen*100

Artikeln får sitt pris från centralen.

Skicka Ej till filial

Centralen skickar inte artikeln till filialen.

Order förpackning

Antal artiklar i förpackning.

Lagersaldo

Antal artiklar i lager.

Ny rad artikel

Ska varje inslag av artikeln i kassan hamna på en ny rad ( 0/1 ).

Bonus-artikel

Ska denna artikeln vara bonusgrundande ( 0/1 ).

 

Varugrupper

Vgr-nr Internt varugruppsnummer, vanligen en löpande numrering.
Namn Namn på varugruppen.
Egenskap-1

Byter text på Egenskap-1 till detta (ex. istället för egenskap-1 står det Vikt) på artikelkortet.

Egenskap-2 Byter text på Egenskap-2 till detta (ex. istället för egenskap-1 står det Vikt) på artikelkortet.
Egenskap-3 Byter text på Egenskap-3 till detta (ex. istället för egenskap-1 står det Vikt) på artikelkortet.
Egenskap-4 Byter text på Egenskap-4 till detta (ex. istället för egenskap-1 står det Vikt) på artikelkortet.

Moms

Vilken moms har varugruppen.

Påslag*100

Har varugruppen något generellt påslag (skrivs i ören).

Info-1

Byter text på Info-1 till detta (ex. istället för Info1 står det Vikt) på artikelkortet.

Info-2

Byter text på Info-2 till detta (ex. istället för Info1 står det Vikt) på artikelkortet.

Info-3

Byter text på Info-3 till detta (ex. istället för Info1 står det Vikt) på artikelkortet.

Info-4

Byter text på Info-4 till detta (ex. istället för Info1 står det Vikt) på artikelkortet.

Konto Nr
Konto Beskrivning

Leverantörer

Lev-Nr

Internt leverantörsnummer.

Namn

Leverantörens namn.

Firma gata

Gatuadress för leverantören.

Firma land

Landskod för leverantören (SE, DK osv).

Firma postnummer Postnummer för leverantören.
Firma ort Postort för leverantören.
Firma box

Box nr.

Firma postnummer box

Postnummer till box.

Leverans gata Om annan gatuadress för leverans.
Leverans ort

Om annan ort för leverans.

Leverans land Om annan landskod för leverans.
KundNr Ert kund nummer hos leverantören.
Moms reg-nr Leverantörens momsregnummer (org-nr).
Mini order*100 Finns det ett minsta värde för order hos leverantören, sätts det här.
Hemsida Leverantörens hemsida.
Info-1 Extra info om leverantören.
Info-2 Extra info om leverantören.
Info-3

Extra info om leverantören.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.