Följ

Leverantörsfaktura

Har Du aktiverat funktionen för leverantörsfaktura, så öppnas ett fönster där Du kan ange information om leverantörens faktura. Denna information förs sedan över till redovisningen med Connect-programmet.

Genom att klicka på knappen LEV-RES kan Du när som helst registrera en leverantörsfaktura.

EuroShop fyller i information från den varuingång Du just gjort, men alla uppgifter kan ändras.

OBS ... Klicka AVBRYT om Du inte vill registrera en leverantörsfaktura.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.