Följ

Checklista

Stäng av strömsparläge

Som standard har alla datorer några olika typer av strömsparläge. Gå in till Kontrollpanelen -> Energialternativ.

  • I Windows 7, ändra så att skärmen aldrig ska släckas och att datorn aldrig ska gå ner i viloläge.
  • I Windows XP finns det ett alternativ när hård-disken ska stängas av, ändra så att hård-disken aldrig stängas av.

Kontrollera schemaläggaren

  • I Windows 7, kolla så att schemaläggningen ska köras när användaren är inloggad. Annars kommer den att fråga efter ett lösenord. Under åtgärder, kom ihåg att sätta vart skriptet ska köras ifrån. Om skriptet finns under C:\Skript\skript.bat, så måste man också sätta att skriptet ska köras ifrån C:\Skript.

Under villkor ska det inte finnas någon bock för nätström, den ska alltid kunna startas även om den går på batteri eller inte. Bocka också ur att den endast ska startas när inget har hänt på datorn, den ska alltid kunna starta.

Bocka ur att schemaläggningen ska lägga av efter 3 dagar.Tag också bort bocken för ”Tvinga att åtgärden avbryts om den inte svarar”

I Windows XP, kolla så att schemaläggningen ska köras när användaren är inloggad. Annars kommer den att fråga efter ett lösenord.Under inställningar, kolla så det inte finns någon bock för när schemaläggningen ska stängas av. Den ska inte heller ha några bockar om datorn skulle gå på batteridrift.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.