Följ

Central

Centralen kan se statistik från alla filialer och samtidigt ansvara för vård av gemensamt artikelregister och kundregister. Kunder som registreras lokal kan skickas vidare till andra filialer via centralen. Varje butik kan se de andra filialernas lagersaldo genom att klicka på en knappen FILIAL i artikelfönstret.

I den västra delen anger Du nummer och namn för de olika filialerna som finns i kedjan. För att snabbt kunna kontakta en filial, kan Du också ange t ex telefon och namn på den som skall kontaktas vid frågor om artiklar. Denna information visas intill respektive filials lagersiffror när Du klickar på FILIAL för att se en artikels lagersaldo.

OBS ... Filialerna måste numreras på exakt samma sätt i samtliga filialer och i centralen

Här anger Du också vad centralen respektive filialen skall göra. Alternativen är:

Låta centralen ta all fakturering

I filialen skapas då bara följesedlar som skickas till centralen som tar över all fakturering för hela kedjan.

Importera kunder från centralen

Detta betyder att hela kedjan delar kundregister. Centralen kan göra arbetet med att hålla kundregistret aktuellt.

Den som blir kund i en butik, finns i alla andra butiker också nästa dag.

Importera artiklar från centralen

Detta betyder att hela kedjan delar artikelregister. Centralen kan göra arbetet med att hålla artikelregistret aktuellt.

Dock är det möjligt att ”vid sidan av” ha enbart lokala artiklar också.

TIPS ... För centralt vårdade artiklar kan de olika filialerna dessutom se varandras lagersiffror genom att klicka på knappen FILIAL i artikelregistret

För varje filial skall det finnas en utgående mapp (där hamnar de filer som centralen skapar för den aktuella filialen) och en inkommande mapp (där hamnar de filer som filialen skickar till centralen).

OBS ... Dessa mappar måste vara unika för varje filial

Artikel (i artikelfönstret finns en kryssruta som anger om det centrala priset skall användas automatiskt eller ej)

  • Kund (i kundfönstret finns en kryssruta som anger om kunden är ”global”. Detta betyder att kunden skickas vidare till alla andra filialer inom kedjan)
  • Starta export till centralen

Genom att klicka på någon av EXPORT-knapparna skapas filer som innehåller kunder, artiklar och andra filialers lagersiffror (beroende på vilka aktiviteter Du aktiverat).

Du kan välja mellan att starta export till alla filialer genom att klicka på STARTA EXPORT FÖR ALLA eller att starta export endast för en filial (den som är markerad i listan) genom att klicka på STARTA EXPORT.

Filerna läggs i utgående export-mappen, och måste därifrån skickas till filialerna. Detta kan ske t ex med diskett, som e-post-bilaga, med ett automatiskt program som EuroFTP …

Starta import från centralen

Genom att klicka på någon av IMPORT-knapparna skapas importeras filer som innehåller följesedlar, nya kunder och lagersiffror för de olika filialerna (beroende på vilka aktiviteter Du aktiverat).

Du kan välja mellan att starta import från alla filialer genom att klicka på STARTA IMPORT FÖR ALLA eller att starta import endast för en filial (den som är markerad i listan) genom att klicka på STARTA IMPORT.

Filerna måste ligga i inkommande import-mappen, och där filialerna lagt dem. Detta kan ske t ex med diskett, som e-post-bilaga, med ett automatiskt program som EuroFTP …

OBS ... Varugrupper och leverantörer som ej är kopplade till någon artikel uppdateras ej

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.