Följ

Extra funktioner

I detta fönster kan Du aktivera olika extra funktioner. På så sätt skräddarsyr Du BookHit ES efter Dina behov. Några av funktionerna ingår inte i standard, utan måste köpas till.Kunddisplay

En kunddisplay kan anslutas till kassan. På den visas löpande de artiklar som registreras i kassan med namn, pris och antal.

När funktionen är aktiverad dyker en ny meny upp i ARKIV > EXTRA FUNKTIONER > KUNDDISPLAY.

Här skall Du ställa in på vilken port Din kunddisplay är ansluten.Mellan köpen, när inga artiklar registreras, visas en standardtext som anges i allmänna inställningar.

OBS... Normalt behöver Du inte ändra några inställningar. Allt är klart för EuroShops standard-kunddisplay. Men om Du väljer en annan modell, kan ändringar bli nödvändiga.

Kreditkort

Startar en koppling till banksystemet för integrerad kreditkortshantering.

Elektronisk våg

Startar en koppling till elektronisk våg. Det finns en integrerad våg som ger exakt vikt till kassan, som sedan räknar om viktpriset till ett totalpris basesrat på detta.

OBS... notera att EuroShop f n ej har en certifierad våg

Tillgodohavande / pengar tillbaka

Startar en funktion för hantering av försäljning när slutbeloppet blir negativt. Då kan Du välja mellan att ge pengar tillbaka eller ge ett tillgodohavande (dessa bokas på en särskild artikel som anges här).

Totalrabatt i kronor

Startar en funktion för att kunna ge en totalrabatt i kronor på ett kvitto.

Valuta

EuroShop har kan använda flera olika valutor, varav en är huvudalternativ och i kassan redovisas summan för alla kvitto i denna valuta (vid sidan av svenska kronor). Du kan därmed t ex ta betalt i Euro.

OBS... Valuta är en extra-funktion som aktiveras i allmänna inställningar. När detta gjorts, dyker en ny meny upp i ARKIV > EXTRA FUNKTIONER > VALUTA.

För varje valuta Du vill arbeta med måste Du ange namn och kurs. En av valutorna måste sedan markeras som FÖRSTA ALTERNATIV. Det är denna valuta som visas i kassan som första alternativ.Valuta-kursen vårdar Du antingen här, eller vid start av EuroShop, då ett valutafönster öppnas.Spara genom trycka ENTER.

TIPS... Du kan fritt välja valuta i kassan om Du klickar på valutaraden ovanför total-knappen. Dock kan Du högst ha två valutor på samma kvitto (kronor och en till).

Filial

Startar en funktion som förvandlar denna butik till en filial i ett större system med central och flera filialer.

Efter att ha aktiverat funktion skall Du gå till menyn ARKIV > EXTRA FUNKTIONER > FILIAL. Den menyn syns först när funktionen aktiverats. Här gör Du sedan detaljinställningar för denna filial

Börjar-med-sökning i kassan

Startar en funktion som gör det möjligt att göra börjar-med-sökningar på leverantörens artikelnummer om artikeln inte hittas direkt när bara del av artikelnummer anges.

Du får upp ett fönster där du anger Ditt sökbegrepp. Då kommer frågan om Du vill göra en ”börjar med sökning”. Svarar Du ja, visas resultatet i en lista. Där dubbelklickar Du på den artikel Du vill välja.

Integration med redovisning

Det finns tre olika huvudalternativ för att integrera EuroShop med redovisning:

  • Det första alternativet innebär att fakturering och reskontra helt sker i EuroShop.
  • Det andra alternativet innebär att fakturering sker i EuroShop och reskontra i redovisningen.
  • Det tredje alternativet innebär att fakturering och reskontra helt sker i redovisningen (EuroShop skapar då bara följesedlar).

Om Du aktiverar funktionen skickas informationen till integrations-programmet Connect. I detta gör Du sedan alla inställningar för konto.

Det finns en version av Connect för varje redovisningsprogram som EuroShop är integrerat med.

OBS... För flera av dessa extra funktioner måste Du göra ytterligare inställningar i nya menyer som dyker upp under ARKIV-menyn när funktionen aktiverats.

Du kan nu också välja om Du i varuingång vill registrera leverantörsfakturor och skicka dessa direkt till redovisningen (för att sköta leverantörsreskontra där).

Det går också att Använda K/I-ställe (denna funktion betyder att Du i kassan på postnivå kan ange ett kostnadsställe som sedan följer med till redovisningen). Detta är en funktion som används när EuroShop integreras med redovisningen. Då kan enskilda försäljningar och kassauttag kopplas till ett specifikt kostnadsställe.

Du registrerar Dina kostnads-/intäktsställe i menyn ARKIV > EXTRA INSTÄLLNINGAR > KOSTNADS-/INTÄKTSSTÄLLE som dyker upp när funktionen är aktiverad.

Olika redovisningsprogram har olika maxlängd på kostnadsställets nummer. Därför är det viktigt att ange hur många siffror det högst för vara.

Klicka på NY och registrera nummer och namn på K/I-STÄLLE. Spara genom att klicka på OK.Fakturabetalning i kassan

Startar en funktion för betalning av fakturor i kassan. Dessa betalningar bokas på en särskild artikel som anges här.

Räntefakturering

Startar en funktion för räntefakturering vid försenade fakturabetalningar. Dessa ränteintäkter bokas på en särskild artikel som anges här.

Tvingande att ange kassapersonal

Gör det tvingande för personalen att ange sitt namn vid försäljning i kassan.

Visa nettopriser i kassan

Visar en extra kolumn med nettopriser i kassan. Du kan flytta kassakolumnerna och ändra deras bredd för att skräddarsy Ditt eget kassafönster. T ex genom att byta ut bruttopriset mot nettopris.

Koppling till webshop

En funktion för att automatiskt skicka utvalda artiklar till Din internetbutik.

Central

Gör Ditt EuroShop till central som vårdar artiklar och ser statistik för andra EuroShop-fililaler.

OBS... aktivera endast denna funktion om du verkligen är en central för andra butiker

Månadsrapporter

En statistikfunktion med avancerade månadsrapporter som innehåller sammanfattande siffror med nyckeltal.

Artikelpaket

En extra typ av artikel som är ett paket av flera andra artiklar.

Säkerhetspaket

Avancerade funktioner för att kontrollera och stoppa fusk. Utvecklad enligt Svensk Handels kravlista.

Service

Hantering av serviceärenden

Kundklubb

Kundklubb med bl a bonushantering.

Efter att ha aktiverat funktion skall Du gå till menyn ARKIV > EXTRA FUNKTIONER > INSTÄLLNINGAR FÖR BONUS. Den menyn syns först när funktionen aktiverats. Här gör Du sedan detaljinställningar hur bonushanteringen skall ske.Först anger Du vilken artikel bonus skall bokas på, sedan de olika bonusnivåerna (Du arbetar med olika intervall och olika bonus för dessa).

Här bestämmer Du också text på det brev som skickas tillsammans med bonuscheck till kunden.

Du bestämmer också vilken text som skall stå på bonuscheckarna.

OBS... På artikeln finns en kryssruta där Du anger om köp av just denna artikel skall vara bonusgrundande.

Branschpaket för skivhandel

Olika funktioner anpassade för skivhandeln med integration till grossisten Play Nöjesdistribution.

Branschpaket för vitvaror

Olika funktioner anpassade för vitvaru-branschen.

Branschpaket för antikvariat

Olika funktioner anpassade för antikvariat och annan försäljning av begagnade artiklar. Innehåller bl a den speciella momshanteringen som krävs vid försäljning av produkter inköpta från icke-momspliktiga säljare.

När funktionen är aktiverad dyker en ny meny upp under ARKIV > EXTRA INSTÄLLNINGAR. Här anger Du de standardskick som en begagnad artikel kan ha.Enhetsövergripande försäljning

En funktion för att automatiskt hantera clearing av varor och pengar om en butik säljer varor som tillhör en annan. T ex om två rörelser finns i samma lokal. Om t.ex. butik-1 säljer en vara för 100 kr som tillhör butik-2 så justeras deras lagersaldo och det noteras en skuld på 100 kr i butik-1 och en fordran på lika mycket i butik-2. ​

Offert

Funktion för att skriva offerter.

Massändring

Funktion för att göra massändringar av artiklar. T ex justera en leverantörs pris uppåt med 3 %.

Spårhantering

Extra funktion i artikelfönstret för att hantera spår på skivor.

Lönsamhetskalkyl

Funktion för att i kassan göra snabbkalkyler på lönsamheten för en affär. T ex när en kund vill pruta.

Artikelbokning

Funktion för att i kassan boka artiklar för senare leverans.

Provisionsförsäljning

Avancerad hantering av personalens provisionsförsäljning.

Säkerhetsdagsavslut

Funktion för att göra dagsavslut utan att användaren vet vad som borde finns i kassan. Istället checkas dagskassan av mot en förinställd tillåten felmarginal.

Avancerade användarrättigheter

Gör det möjligt att styra exakt vad varje användare för se och göra i EuroShop.

Presentkort

Avancerad hantering av presentkort med listor över öppna och inlösta presentkort.

Ekonomipaket

Ett paket av funktioner med kundreskontra, räntefakturering och betalning av kundfaktura i kassan.

Specialpaket för Bärbart

Specialfunktioner som gäller endast för Bärbart-kedjan.

Varuingång med serienummer

Funktion för att ange individuella serienummer i varuingång. Men listor över osålda och sålda artiklar baserat på varuingång och försäljning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.