Följ

Grundinställningar

I menyn ARKIV och punkten allmänna inställningar gör Du inställningar för Ditt BookHit ES. Allt från generella inställningar för

hela systemet, till små (men viktiga) inställningar för bara Din egen dator.

För att ändra ställer Du markören i det fält Du vill ändra och klickar ÄNDRA. Eller knappen NY för att lägga till en post, eller

RADERA för att ta bort en post.

TIPS... Lägg inte in fler alternativ än vad du behöver. Det blir bara förvirrande.

Allmänna inställningar

I första fliken gör Du grundinställningar som skall gälla för hela Ditt BookHit ES-system. Dessa inställningar gäller för alla BookHit ES arbetsplatser i Ditt system och här anges …


Moms

Samtliga svenska momssatser är fördefinierade och(pga att det då skulle kunna bli fel i redovisningen).

Betalningstid

0 dagar, 10 dagar och 30 dagar är fördefinierade. Du kan fritt lägga till eller ta bort betalningstider.

Betalningstid för fakturor

Används när Du bokar fakturabetalningar som Dina kunder gjort (extra modul).

Företag / kassa

Här skall du ange Dina företagsuppgifter.


Firma

Alla namn, adress och kontouppgifter för Ditt eget företag. Dessa uppgifter skrivs bl a ut på fakturor och order. Skrivs ut i fet stil högst upp på kassakvitto.

Rubrik på kvitto

Tre rader som skrivs ut på kassakvitto under rubriken.

Huvud på kvitto

Tre rader som skrivs ut längst ned på kassakvitto.

Fot på kvitto

En textrad som skrivs ut på kundkort.

Meddelande vid försäljning av en artikel som ej får säljas utan lagersaldo

Denna funktion används för att t ex sälja tjänster i form av ”tio-kort”. Texten visas i kassan när en artikel gått ner till noll i lagersaldo.

TIPS... Om Du lägger upp en artikel för en viss kunds entré till Ditt gym, kan meddelandet ”Detta kort har gått ut, var

vänlig lös ett nytt” visas när kunden utnyttjat kortet tio gånger”

Allmän text till kunddisplay

En generell standardtext som visas på Din kunddisplay mellan kunderna. T ex "Välkommen".

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.