Följ

Skapa fördelningsnycklar

Här lägger du upp alla dina fördelningsnycklar. Du börjar med att skapa en ”mapp”, och sedan lägger du alla dina nycklar i denna mapp. Det är efter dessa nycklar som produkterna du sedan väljer kommer fördelas.
Att skapa alla sina olika fördelningsnyklar är ett ganska stort jobb, men när det väl är gjort är allt mycket smidigt och enkelt.

 

Skapa mapp

Det allra första du ska göra är att skapa en mapp.

Här ser vi alla våra befintliga mappar. Vi kan redigera med den första av knapparna till höger samt ta bort med den bortersta. Vi kan också lägga till en genom knappen ”Lägg till” uppe i höger hörn.

 

Skapa nyckel

När vi trycker på en av mapparna ser vi alla fördelningsnycklar som tillhör denna mapp. Då kan det se ut såhär.

Längst till vänster ser vi vilken butik som gäller, och sedan efter det ser vi alla våra fördelningsnycklar. Det innebär att om vi väljer fördelningsnyckel A så ska Alvesta ha 5 st, Arboga 15 st, Askersund 10 st osv. Om vi istället skulle välja fördelningsnyckel B så får Alvesta 3 st, Arboga 8 st, Askersund 5 st osv. Vad fördelningsnycklen ska heta väljer du själv. I bilden ovan ser vi både de som bara heter A, B eller C, men också sådana som heter ”500”, ”400” och det innebär att man totalt har 500 böcker. Då vet man att om man har 500 st, och använder sig av fördelningsnyckel ”500” får alla butiker rätt antal.
Längst ner på sidan ser vi hur många böcker som man totalt har lagt till.

Det är mycket enkelt att skapa en ny fördelningsnyckel. Det första man gör är att skriva in vad man vill fördelningsnycklen ska heta, och sedan trycker man på ”Lägg till nyckel”.

När vi väl har skapar nyckeln dyker den upp längst till höger. Observera att om du har många fördelningsnycklar kan du behöva ”hoppa i sidled”. Detta gör du längst upp på sidan till höger. Tryck på ”Nästa sida” flera gånger om det behöver tills du hittar din aktuella fördelningsnyckel.

Det vi nu måste göra är att fylla i hur många böcker var och en av butikerna ska ha i fördelningsnyckel 100 st.

Vi ser att när vi har fyllt i en siffra för en butik så blir den raden grön istället, och på det viset finns det ingen risk att man missar någon butik. När vi väl har gjort detta är vår fördelningsnyckel klar och det går att välja den när vi senare lägger en order.

 

Fördelningsnyckel i %

Under fördelningsnycklar finns en länk som heter "procentbaserade fördelningsnycklar"

När man går in här så ser man de för definierade Pnycklar man redan gjort. Man kan även på denna sida radera eller redigera dem.

När man skapar en nyckel så anger man ett namn på beräkningen, total antal enheter som ska beräknas och sedan en % för varje butik (om man är på beräkningssidan eller i redigeringssidan så visas längst ner en summering så det är enkelt att ha koll på att man faktiskt har angett 100%).

Efter man har sparat så kan man välja "beräkna" längst ner på sidan

Då kommer man till en sida där %-satsen syns, ett fält med föreslaget antal enheter (avrundat till heltal) och inom parentes så ser man exakt (med två decimaler) hur många böcker som skulle till delats. Här man kan nu justera värdena. Längst ner på sidan visas total antal % och ev diff i antal.

Det går att justera tills man är nöjd genom att ändra ett av de faktiska värdena.

NOTERA HÄR: Beräkningssidan sparar inte ändringar i nyckeln utan är till för att justera. Dessutom: Om man ändrar %-fältet på beräkningssidan så ändras inte upp giften i det faktiska antalet (eftersom det skulle göra justeringar omöjliga, den exakta icke avrundade uppgifter ändras dock.

När man är nöjd trycker man på skala nyckel, och då kommer man till en sida där man får välja vilken grupp som nyckeln ska vara i och vilket namn den ska ha, det går även att ändra en gång till på denna sida men det det behövs inte så klart.

Man trycker skapa och så har man gjort en procent uträknad nyckel.

Det betyder alltså att om förutsättningar ändras för en artikel så skapar de en ny nyckel via procentberäknaren istället för att räkna om allt manuellt vilket gör jobbet enklare.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.