Följ

Administratörer

Den första menyn du kan välja heter ”Administratörer”. Här kan du ta bort och redigera befintliga administratörer men också lägga till nya.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.