Följ

Kunder

Här ser du alla dina kunder som har ett konto på din webshop. Du kan även söka och redigera dina kunder i detta fönster genom att trycka på "Editera".

Här ser vi informationen om kunden och kan göra ändringar. Vi avslutar med att trycka på "uppdatera".

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.