Följ

Översikt

Order
Här lägger du din order som fördelas enligt en av dina fördelningsnycklar. Du väljer vilka produkter ordern gäller och även din leverantör/förlag. Tillslut skickar du även filen.


Centrallager
Centrallager är en förteckning över de artiklar som finns i Förlagssystems Ugglan-lager. Obs, används endast av Förlagssystem.


Följesedlar
Följesedlar är de följesedlar som Förlagssystem har lagt till centrallagret. Obs, används endast av Förlagssystem.


Inleveransbesked
Inleveransbesked är en förteckning över vilka artiklar som levererats in i det centrala lagret samt när de levererades in. Obs, används endast av Förlagssystem.


Fördelningsnycklar
Här lägger du upp alla dina fördelningsnycklar. Du börjar med att skapa en ”mapp”, och sedan lägger du alla dina nycklar i denna mapp. Det är efter dessa nycklar som produkterna du sedan väljer kommer fördelas.


Butiker
Här ser du alla dina butiker listade och du kan redigera, lägga till eller ta bort butiker från listan.


Användare
Här ser du alla dina användare i systemet, det vill säga de som kan gå in och göra ändringar i di order när du valt den statusen.


Förlag
Här ser du alla förlag som trycker böcker. Dock inte att förväxla med ”Förlag” under order, då det är samma sak som leverantörer.


Betalningsvillkor
Här lägger du upp de betalningsvillkor som man sedan kan välja mellan när du lägger din order. Du kan enkelt ta bort, lägga till eller redigera ett betalningsvillkor.


Leverantörer
Här ser du alla dina leverantörer. Du kan enkelt lägga till, ta bort eller redigera en leverantör så att din lista hela tiden är uppdaterad.


Import
Här ser du om det finns någon ny uppdatering från Bokrondellen. Denna import sker automatiskt, men om du manuellt vill kolla gör du det under denna sida.


Logga ut
Genom att trycka på denna knapp loggas du ut från sidan.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.