Följ

Redigera dina användare

Under fliken ”Användare” redigerar du dina användare. Det första du ser är en lista på alla dina aktuella användare.

Du kan ta bort, lägga till eller redigera en befintlig användare genom att antingen markera det och sedan trycka på ”Ta bort” eller trycka på den röda cirkeln längst ut till höger. Genom att trycka på symbolen till vänster om den röda cirkelen kan du redigera en befintlig användare.
Genom att trycka på ”Lägg till” kan du lägga till en ny användare.

Här väljer du till vilken butik användaren är kopplad. Sedan väljer du vilket användarnamn och lösenord denna användare ska ha. När du är klar trycker du bara på ”Lägg till användare” uppe i höger hörn.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.