Följ

Ny Artikel

Genom att trycka på knappen ”Ny Produkt” kan du enkelt lägga till en ny produkt direkt i webben. Då öppnas detta fönster. Observera att du först ska ha markerat den varugrupp du vill lägga till produkten i, det kan vara både en befintlig eller en du skapat.

OBS! Du får inte ha ett "/" (slash) i ditt artikelnamn.

Status

Vill du att man ska kunna köpa varan eller inte? Om du väljer att varan är "Ej tillgänglig" så finns den inte med på din offentliga webshop.

Tillgängligt den

Här kan du sätta att varan i fråga automatiskt blir tillgänglig och kan hittas på webshoppen ett specifikt datum.

Tillverkare

Här anger du vilken av dina tillverkare som denna vara tillhör. Då hittas den aktuella varan också om man trycker på tillverkaren i fråga.

Huvudartikel

Huvudartikel handlar om parningen mellan flera artiklar. Alla artiklar som har EXAKT samma huvudartikel kommer att slås ihop och visas som en på webshoppen, men som flera olika i administratörsgränssnittet. 

Då synkroniseras också beskrivningen, bilderna samt övrig information.

Namn

Här skriver du in varans namn så som du vill att den ska synas på webshoppen.

Momsklass

Här väljer du vilken momsklass varan tillhör.

Pris

Här sätter du priset på din vara. Du kan antingen skriva in med eller utan moms, webshoppen räknar automatiskt ut det som du inte har skrivit in.

Beskrivning

Här skriver du in informationen gällande din produkt. Det är denna information kunden kommer att se på webshoppen närman klickar in på artiklen.

Lagerantal

Här ser du lagerantalet för den aktuella varan. Om du säljer en vara så minskar lagret automatiskt, det är endast när du har fått in nya varor som du behöver ändra detta.

Har du kopplat din webshop till Euroshop så kommer lagerantalet automatiskt därifrån och du behöver inte göra några ändringar. 

Modell

Modell är produktens artikelnummer. Här skriver du själv in artikelnumret som stämmer överens med produkten i fråga.

Har du kassan kopplad till Euroshop så är det Euroshops artikelnummer som visas här.

Modellnumret är även sökbart. 

Egenskap 1 / Egenskap 2

Egenskap 1 och 2 handlar om parningen av artiklar. De egenskaper som du skriver in här är det som kommer visas som alternativ.  Vi kan skriva att egenskap 1 = Small och egenskap 2 = röd. Sedan skriver vi, på en annan artikel med samma huvudartikel (alltså två parade artiklar) egenskap 1 = medium och egenskap 2 = blå så kommer man kunna välja mellan en Small röd eller en Medium blå.

Bild

Vi kan ladda upp flera bilder på våra artiklar. Genom att trycka på "Lägg till bild" kan vi välja hur många vi vill ladda upp. Sedan letar vi bara rätt på rätt filer, och laddar upp dem.

OBS! Det är viktigt att du ser till att bildstorleken inte är så stor. Vi rekommenderar att du får ner bilderna till 100-150 kb. Detta för att du ska få en snabb och smidig shop för slutkunderna.
Det är också viktigt att själva bilden inte är för stor. Vi rekommenderar ca 800 pixlar i bredd för att det ska bli så bra som möjligt på webshoppen.

OBS! Filnamnet på bilden vi laddar upp får inte innehålla Å, Ä eller Ö.

URL

Här kan vi lägga en hemsida som man kan komma till om man vill "Läsa mer". Förslagsvis så lägger man tillverkarens hemsida här. Lämnar man den tom så försvinner länken för att "Läsa mer".

Vikt

Vikten är endast för oss själva, så att vi vet hur mycket produkten väger när vi ska skicka paketen. 

Granska

När vi är klara trycker vi på "Granska". Ser allt bra ut trucker vi på "Uppdatera" och det är först då som artikeln uppdateras på webshoppen.

Koppling till Euroshop

Observera att om du har din wbeshop kopplad till Euroshop så kommer mycket av informationen direkt från kassasystemet, och du behöver inte skriva in lika mycket information själv. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.