Följ

Underhåll och Reindex

Ett särskilt databasprogram, REINDEX, finns i EuroShop-mappen. Du kan också starta programmet via Windows startmeny (START / PROGRAM / EUROSHOP / REINDEX). Detta program används för att reparera skador i databasen och för att uppdatera databasen till senaste version.

OBS ... Tänk på att EuroShop måste vara avstängt på alla arbetsplatser för att REINDEX skall fungera.

Ett fönster öppnas och Du behöver bara klicka på START. Därefter sker reparationer och reindexering automatiskt.Du bör alltid köra REINDEX efter att ha installerat en uppdatering.

OBS ... Tänk på att REINDEX kontrollerar bara den aktiva databasen. Har Du flera databaser som Du växlar mellan, måste Du köra REINDEX för varje databas separat.

REINDEX löser bl a följande problem:

  • Databas-strukturen anpassas till senaste version av EuroShop
  • Artiklar som skadats av ctrl-alt-del vid nyregistrering raderas.
  • Om EuroShop avslutas felaktigt kan arbetsplatser blockeras och Du får meddelandet ”För många arbetsplatser anslutna till databasen”.
Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.