Följ

Kassadifferenser

Här hittar Du statistik över alla kassadifferenser uppdelade i tre punkter.

HISTORIK visar detaljerat kassaavslut med diffar per olika dagar. Det finns siffror och diagram.

PER KASSA och PER ANVÄNDARE visar vilka kassor som stått för diffar respektive vilken användare som varit inloggad. Bortsett från att här inte finns något urvalsfönster, fungerar båda punkterna på samma sätt som under kunder.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.