Följ

Importgenerator

Det finns ett importverktyg som heter IMPORTGENERATORN, denna guiden kommer att gå igenom detta verktyg och hur du kan använda det.

Detta verktyget används främst för att rätta till importlistor från leverantörer eller egentillverkade importlistor. Den innehåller ett antal funktioner som konfigurerar filen till ett Euroshop vänligt format.

1 - Klicka här för att välja den fil som ni skall konfigurera. Filen måste vara döpt till det som Euroshop skall senare importera.

Filerna skall heta:

  • KUNDER

Kunder.txt
KunderTelefon.txt
KunderEPost.txt
KundeKontakt.txt

  • LEVERANTÖRER

Leverantörer.txt
LeverantörsKontakter.txt

  • ARTIKLAR

Artikellista.txt
ArtikelEAN.txt
ArtikelKampanjpris.txt
ArtikelKampanjinköpspris.txt
ArtikelLeverantörer.txt

  • VARUGRUPPER

Varugrupper.txt
Egenskap1.txt
Egenskap2.txt
Egenskap3.txt
Egenskap.txt

2 - När du har hittat filen du skall använda klickar du här.

3 - Om din importfil har rubriker så skall denna ruta vara kryssad.
Efter det att rätt fil har valts så ser du i nästa fönster vad denna filen innehåller, titta igenom vilka fält som är använda och då ser du vilka fält som ni har använt.Nästa fönster är själva sorteringsfönstret.

1 - Välj vilken lista ni skall använda er av och markera den

2 - I detta fältet väljer ni korresponderande fält Ex. Nummer är Field 1, Namn Field 2 osv.

OBS ... Om du valt att markera första raden är rubriker kommer det att komma upp Nummer, Namn osv. och inte Field 1, Field 2

De fält som inte innehåller någon information behöver inte associeras.

När ni är klar med associeringen klickar ni på Next1 - Välj var ni skall spara den omarbetade filen

OBS ... Om ni väljer samma mapp som ni sparade den ursprungliga filen kommer denna att skrivas över

2 - Klicka på Finish för att slutföra arbetet

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.