Följ

Skapa en importfil

För att importera artiklar till Euroshop finns det ett par kriterier som måste vara uppfyllda.

  1. Filen som importeras måste heta artikellista.txt och inget annat
  2. Filen måste vara sparad som tabavgränsad textfil
  3. Filen måste vara formaterad enligt Euroshops gränsnittSå här skall filen se ut när man börjar arbeta med den

OBS ... De fält som är markerade med rött är obligatoriska värden vilket betyder att de måste ha ett värde i sig annars kommer det inte att fungera.

De obligatoriska värdena är: nummer, namn, Vgrnr (Varugruppsnummer)och moms

Nummer
Detta är det unika EuS numret som skapas vid varje ny artikel.

OBS ... Om man skall lägga till artiklar i en redan befintlig databas är det viktigt att man tar reda på vilket nummer som är det sista i den befintliga databasen och börjar den nya lista med nästa nummer efter det. Gör man inte det kommer importen att skriva över den befintliga databasen

Namn
Den benämningen du önskar kalla din artikel

Varugruppsnummer
Varugruppsnummer är ett sorteringsverktyg i EuS och måste finnas.

OBS ... Varugrupps nummer är något som måste finnas i databasen INNAN man importerar artiklar, har man inga varugrupper kommer importen inte att fungera

Moms
Den moms som den specifika artikeln har

OBS ... Det är mycket vanligt att man får artikellistor från sina leverantörer, dessa går endast i undantagsfall att användas utan modifiering, nästan alla använder Excel till sina listor vilket gör att man kan klipp/klistra med informationen så att rätt information hamnar i rätt kolumn.

När du är klar med artikellistan återstår bara att spara din fil som en tabbavgränsad textfil.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.