Följ

Import

För import finns det ett antal regler som måste följas:

  • All import baseras på unika nummer.
  • T ex är det artikelnumret som används för att identifiera artiklar. Det numret avgör om artikeln redan finns (och kanske skall uppdateras med ny information) eller om den inte finns i databasen.
  • Importfilen måste följa EuroShops standard.
  • Utgå t ex aldrig från att en artikelfil från en leverantör skulle motsvara EuroShop-standard. Öppna filen i Excel och justera den där innan du försöker importera.
  • Importfilen måste följa EuroShops format (Du kan t ex inte ha bokstäver i fältet för artikelnummer).
  • Informationen måste importeras i rätt ordning. Du kan t ex inte importera en artikel om det inte redan finns varugrupp och leverantör i databasen.

OBS ... Import måste ske i rätt ordning, dvs 1 leverantör, 2 varugrupp och 3 artikel

Exempel på import … varugrupper

Varugrupper är en av de filer som kan importeras direkt utan att annan information redan finns i EuroShop. Detta exempel bygger på import av varugrupper, men funktionen är densamma för leverantörer, kunder och artiklar.

Börja med att öppna importguiden i menyn ARKIV / IMPORT / VARUGRUPPER.Klicka på NÄSTA-knappen och ange vilka filer Du vill läsa in och var de finns. EuroShop föreslår att alla importfiler skall ligga i standard mappen C:\Program\EuroShop\EuroShopImport\. Genom att klicka på knappen på samma rad, kan Du ändra mapp.

Sedan skall Du ange vad Du vill importera, och eftersom EuroShop har varugruppsinformation i fyra olika register, kan Du välja om Du vill importera en eller flera av dem:Fil för import av varugrupper

Skall innehålla varugruppsnummer och namn

Fil för import av egenskap-1

Skall innehålla varugruppsnummer och egenskap-1. Obegränsat antal per varugrupp.

Fil för import av egenskap-2

Skall innehålla varugruppsnummer och egenskap-2. Obegränsat antal per varugrupp.

Fil för import av egenskap-3

Skall innehålla varugruppsnummer och egenskap-3. Obegränsat antal per varugrupp.

Fil för import av egenskap-4

Skall innehålla varugruppsnummer och egenskap-4. Obegränsat antal per varugrupp.I nästa fönster anger Du allmänna inställningar för hur importen skall gå till och hur importfilerna ser ut:

Första raden är rubriker

Klicka i rutan för att första raden ej skall importeras.

Importera ej fält utan information

Klicka i rutan för att inte lösa in tomma fält (så att Du inte raderar befintlig information)

Skapa loggfil för fel

Klicka i rutan för att skapa en loggfil över fel som uppstår vid importen.

Första raden är rubriker

Klicka i rutan för att första raden ej skall importeras.

Inställningar för import av basuppgifter

Här gör Du inställningar för huvudregistret. För varugrupper är detta själva varugruppsregistret med bl a nummer och namn. De enskilda egenskaperna ligger i ”sekundära register”.

Lägg till om posten saknas

Klicka i rutan för att importera alla poster som inte redan finns i EuroShop (dvs varugruppsnumret är ej upptaget)

Uppdatera om posten redan finns

Klicka i rutan för att uppdatera poster som redan finns i EuroShop (dvs varugruppsnumret är upptaget).

Inställningar för import av sekundära uppgifter

Här gör Du inställningar för sekundära register. För varugrupper är det register över egenskaper. De enskilda varugrupperna (med bl a varugruppsnummer och namn) är huvudregister.

Skriv över sekundära uppgifter

Klicka i rutan för att importera alla poster och skriva över eventuell befintlig information.

Uppdatera om sekundära uppgifter om posten redan finns

Klicka i rutan för att uppdatera poster som redan finns i EuroShop.

Hoppa över om sekundära uppgifter om posten redan finns

Klicka i rutan för att hoppa över poster som redan finns i EuroShop.

Du är allt klart och Du startar importen genom att klicka på knappen AVSLUTA.Logg ”Importinfo”

Vid varje import skapas en loggfil med information om importen (dvs om Du klicka i rutan ”Skapa loggfil för fel”) . Den filen kan Du använda för att felsöka om importen inte har fungerat perfekt.

EuroShop föreslår att loggfilen skall heta ”Importinfo”.

I loggfilen anges för varje post om den importerats eller ej (första kolumnen visar radnummer i importfilen).

TIPS ... Börja med att importera ett litet antal poster, så att Du är säker på att allt fungerar som Du tänkt Dig, innan Du startar import av tusentals poster

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.