Följ

Service

I SERVICE kan Du skapa service-updrag, som sedan kan korrigeras innan de överförs till kassafönstret för betalning.

Skapa serviceuppdrag

Service fungerar i princip på samma sätt som kassan.

  1. Ange artikel (ett uppdrag per artikel som skall ha service)
  2. Skriv vad som skall åtgärdas i fältet ”Service info”
  3. Lägg en eventuell rabatt direkt på artikelraden.
  4. Ange kund
  5. Ange eventuell totalrabatt på hela serviceuppdraget (om kunden har en totalrabatt så kommer denna automatiskt – precis som i kassan).Tips ... Lägg upp ett antal standardartiklar för servicejobb. Ange att dessa artiklar har serienummber. Fyll inte i alla artikelfält, det räcker med namn, varugrupp, serienummer och standardpris för jobbet

Dessutom finns möjligheten att registrera två texter som skrivs ut på serviceordern. Den ena överst (före artiklarna) och den andra sist (efter artiklarna).

Då man ofta skriver samma standardbudskap i dessa fält, står texten kvar till nästa gång när Du lämnar fönstret.

Vem tog emot serviceuppdraget?

Längst uppe i den blå programlisten visas alltid namn på den användare som är inloggad i EuroShop.

Lägga upp personal

Klicka på knappen NY och ange nummer och namn på en person som tar emot serviceuppdrag. Spara genom att klicka på OK.

Lägg in all personal på detta sätt med personliga nummer.

Byta personal

Sedan kan ni växla personal genom att trycka F12-tangenten samt skriva in personens nummer och klicka ENTER.

Nu visas namn på personalen i den blå programlisten.När Du är klar med serviceuppdraget, klickar Du på knappen SKAPA. Då öppnas ett fönster där Du anger giltighetstid och kundens referens.När Du sedan klickar OK skrivs serviceuppdraget ut.

Tips ... Du anger i grundinställningen hur många exemplar som skall skrivas ut. Normalt två … ett för serviceteknikern och ett för kunden

Sedan skrivs en serviceetikett ut (om du aktiverat denna funktion i grundinställningarna). Den sätter Du på produkten för att alltid kunna identifiera denna.


Ändra och ta betalt för serviceuppdrag

I menyn VISA SERVICEORDER kan Du söka efter serviceorder för att justera dem innan Du för över dem till fakturering.

OBS ... Service-order som gått till betalning har röd textDubbelklicka på den serviceorder Du vill justera (eller markera den och gå till nästa flik, detaljer).TIPS ... Det är i detta fönster som serviceteknikerna anger använda reservdelar och skriver in eventuella kommentarer till reparationen

När Du är klar med eventuella ändringar, går Du tillbaka till listan och markerar den serviceorder som skall faktureras och klickar på knappen SKAPA FAKTURA/FÖLJESEDEL. Informationen från serviceordern (kund och artiklar) förs då över till kassan för betalning. Där kan Du fritt välja betalningssätt (kassabetalning, faktura eller följesedel).

Skapa fakturan från ett serviceuppdrag

Serviceuppdraget förs nu över till det ordinarie kassafönstret där fakturering kan ske. Skapa faktura genom att klicka på knappen FAKTURA.

TIPS ... Du kan lika enkelt välja att göra en följesedel eller ta kontant betalningVar denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.