Följ

Inventera med äldre handterminal typ Scanpal

Radera gamla data

Innan du påbörjar inläsning av dina varor till din scanpal måste du tömma den på gammal data.

Starta ScanPal och gå till menyn UTILITIES > DELTE DATA > ALL DATA

Bekräfta raderingen med YES.

Inventera

Scanna in varan som skall inventeras genom att trycka på den stora gula knappen.

Sedan får du upp val att antal exemplar. Bekräfta sedan antal med ENTER-knappen.

Forsätt så tills allt är inventerat.

Föra över inventeringsfil till datorn

Sätt i Scanpalei dockningsstationen, bläddra i menyn på Scanpal till ”UPLOAD DATA och Tryck på ENTER.

Det kommer nu stå CONNECTION i Scansplas fönster.

Starta sedan det program som för över inventeringsinformationen till datorn. Det finns normal i C:\Program\Metrologic Instruments\Scanpal 2\AG Utilites\232_read.exe.

Ange var din fil skall sparas och vad den skall heta (namnet måste sluta på ".txt"). Till exempel "Inventering 2010-05-30.txt".

Välj vilken com-port som scanpal sitter på (se bild ovan).

Tryck OK och importen från Scanpal till datorn startar.

Läsa in inventeringsfil i EuroShop

När importen är klar skall inventeringsfilen läsas in i Euroshop.

Öppna en befintlig inventering eller skapa ny inventering i EuroShop.

Välj import och välj den fil som du tidigare sparat (nu gäller det att komma ihåg vad du döpt den till och var den ligger).

Nu läses inventeringfilen in och alla inventerade varor visas i listan.

Nu kan du antingen välja att avsluta din inventering eller börja om för att scanna fler varor till din inventering. Du kan importera flera olika inventeringsfiler från Scanpal till en och samma EuroShop-inventering.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.