Följ

Varuingång utan order

Öppna fönstret i menyn INLEVERANS.Börja med att ange vem som levererat varorna.

Det gör Du genom att skriva in leverantörens nummer i leverantörsfältet. Där finns alla leverantörer med öppna order. Du kan också söka efter leverantören om Du inte känner till numret.

När Du valt leverantör, står markören i fältet för artikelnummer. Här skall Du nu ange nummer på den artikel som levererats. Du kan också söka efter en artikel eller registrera en ny artikel.

OBS ... Välj inte en order från leverantören. Råkar Du göra, kan Du backa genom att klicka AVBRYT.

Arbeta Dig igenom Din inleverans tills Du gjort varuingång för alla artiklar.

TIPS ... Genom att dubbelklicka på en artikelrad, kan Du öppna artikelfönstret och t ex ändra försäljnings- eller inköpsprisAvsluta sedan genom att klicka OK.

Du har Du två alternativ i ett litet fönster som öppnas.

  • Summera artiklar

Denna knapp används för att summera raderna på den varuingång Du just gjort.

Exempel: Du har två gånger registrerat samma artikel så summeras dessa två registreringar samman till en rad med totalantalet (t ex en rad med 2 exemplar och en read med 5 exemplar, blir då totalt 7 exemplar på en enda rad). Detta ger Dig översikt över en större inleverans.

  • Gör varuingång

Denna knapp används för att direkt boka varuingång för de registrerade artiklarna.

Avslutningsvis kan Du nu skriva ut en lista över den genomförda varuingången och prisetiketter till alla levererade varor.

TIPS ... Gör det till rutin att skriva ut prislappar direkt vid varuingången. Det ger en snabb prismärkningsrutin som garanterar att Du alltid har streckkod på Dina artiklar. Dessutom ger prismärkningen en enkel kontroll av leveransen. Antalet prislappar skall ju motsvara antalet levererade varor.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.