Följ

Artikelkort

Under menyn ARTIKLAR samlar Du all information om företagets artiklar. Det mesta av denna information är sökbar.

Förutom den information Du registrerar uppdaterar EuroShop löpande automatiskt information om t.ex. senaste köp och totala köp.

Artikellista

Gå in i menyn ARTIKLAR och ett sökfönster visas. Här väljer Du vad Du vill söka efter. Alternativen är artikelnummer, namn, varugruppnummer och de fyra egenskaperna.

TIPS ... Räcker inte dessa sökbegrepp så kan Du istället klicka på URVAL som ger fler och mer avancerade möjligheter att söka

Efter sökning visas alla hittade artiklar som en lista.

Om Du t ex söker efter alla artiklarna med nummer 1 till 10 (dvs artikelnummer mellan 0 och 11), så kan listan se ut så här:Om Du i denna lista dubbelklickar på en artikel, eller markerar en artikel och sedan klickar på nästa flik VISA ARTIKEL ser Du all detaljerad information om just denna speciella artikel.

Visa och ändra artikel

I fönstret visas all information om den markerade artikeln.De flesta fält är lätta att förstå, men några kräver närmare förklaring:

Nummer

Ett ledigt nummer kommer automatiskt. Detta nummer använder EuroShop internt för att hålla rätt på artikeln.

EAN

Den streckkod som finns tryckt på artikeln. Enklast är att scanna in den. Du kan ange flera EAN-koder för en artikel.

Leverantörsnummer

Här anger Du leverantörens eget artikelnummer. Detta nummer kan Du också använda i kassan, eller för att hitta artikeln.

TIPS ... Vid försäljning söker kassan först efter EAN-nummer och sedan, om det inte finns ett sådant, leverantörens artikelnummer och till sist det interna artikelnumret.

Varugrupp

Här väljer Du en varugrupp ur registret. Ur denna hämtas sedan informationen om standard påslag, moms och info-fält de olika egenskaperna.

OBS ... Varugruppen måste först vara registrerad i varugruppsregistret

Rabatt spärrad

Ett kryss i denna ruta blockerar generell kassarabatt för artikeln.

Serienummer

Ett kryss i denna ruta visar att artikeln har ett serienummer. Då frågar EuroShop efter serienummer i kassan.

Får ej beställas

Ett kryss i denna ruta blockerar artikeln för inköp.

Får ej säljas

Ett kryss i denna ruta blockerar artikeln för försäljning.

Får ej säljas utan lager

Ett kryss i denna ruta blockerar artikeln för försäljning om lagersaldot är noll (eller lägre), då visas istället ett standardmeddelande som angetts i allmänna inställningar.

TIPS ... Denna funktion kan användas t ex för att sälja tio-kort med tjänster. Då skapar Du en unik artikel för varje kund som köpt tio-kortet (t ex ”Bettan Bengtssons tio-kort på klippning” och denna artikel säljer Du varje gång Bettan får sitt hår klippt. När Bettan sedan använt sitt kort tio gånger, visas meddelandet ”Detta tio-kort har gått ut, lös ett nytt”. Lagerantal tio lägger Du in med funktionen delinventering.

Kampanj inköpspris

Ett kryss i denna ruta visar att det finns ett datumstyrt kampanjpris för inköp.

Använd våg i kassan

Aktiverar en funktion där kassa frågar en ansluten elektronisk våg efter vikt när artikeln säljs.

Använd föreslaget pris

Används om butiken är en filial i ett större EuroShop-system. Betyder att centralens föreslagna försäljningspris accepteras.

Ej till filial

Används om butiken är en central i ett större EuroShop-system. Betyder att denna artikel ej skickas till filialerna när artikelregistret uppdateras.

Kampanj

Här kan Du skriva in en beteckning på en kampanj där artikeln ingår, t ex ”Skolstart”, ”Höstkampanj”, ”Påskrea” ... Används för att följa upp Dina kampanjer. Fältet är sökbart.

Inaktiv artikel

Här kan Du blockera en artikel fram till ett visst datum.

Artikelnummer i redovisning

Används om Du integrerat EuroShop med Ditt redovisningsprogram, och artikeln där finns upplagd med ett annat artikelnummer än det som EuroShop använder.

Order förpackning

Här anger Du förpackningsenhet om artikel köps i annan förpackning än den säljs.

Senaste inventering, senast såld, senast ändrad, senast prisändrad

Här visas datum för senaste aktivitet.

Kopiera

Priserna ligger under fyra olika flikar, Normalpris, Staffelpris, Kampanjpris och Kampanj på inköpspris.

OBS ... Inköpspris skall alltid vara exklusive moms och försäljningspris inklusive moms. Påslaget skall därför även täcka momskostnaden.

Priser

Det kan finnas tre olika försäljningspris på en artikel; ordinarie pris, kampanjpris och staffelpris. Det kan också finnas flera två olika inköpspris; ordinarie inköpspris och kampanjinköpspris. Dessutom kan alternativa leverantörer ha sina individuella priser.

Normalpris

Här visas senaste inköpspris, standard påslag (hämtat från varugruppen) och ett rekommenderat försäljningspris (kalkylerat med standard påslag).Om Du vill ha rekommenderade kalkylpris som reellt försäljningspris, klickar Du på pilknappen intill. Om inte så skriver Du bara ett annat pris direkt i fältet för försäljningspris. Aktuellt påslag räknas automatiskt ut. Eller ändrar Du till ett helt annat valfritt försäljningspris. Du ser priset med och utan moms.

Staffelpris

Under denna flik kan Du ange staffelpriser (dvs priset ändras efter hur många exemplar kunden köper). Klicka på ÄNDRA-knappen längst upp. Då aktiveras PLUS-knappen och RADERA-knappen för staffelpriser.För att lägga in ett staffelpris, klickar Du på PLUS-knappen och skriver sedan in antal och pris. Avsluta och spara genom att klicka på OK-knappen längst upp.

OBS ... Om det finns ett aktivt kampanjpris, så gäller alltid detta. Oavsett om du också har staffelpriser på artikeln.

Kampanjpris

Under den tredje fliken kan Du ange tidsbegränsade kampanjpriser.

Klicka på ÄNDRA KAMPANJPRIS-knappen. Då aktiveras fönstret.


                 
I datumfälten finns små kalender-knappar. Klicka på en av dessa och en kalender öppnas där Du kan välja start- och slutdatum för kampanjpriset. Som förval visas ordinarie pris i sista fältet. Ändra det och avsluta med att klicka på STARTA KAMPANJPRIS-knappen.

TIPS ... För att ta bort kampanjpris, ändrar Du bara datum så att tidsperioden är passerad. Om det finns ett aktivt kampanjpris, så gäller alltid detta. Oavsett om Du också har staffelpriser registrerare

Kampanj på inköpspris

Under den tredje fliken kan Du ange tidsbegränsade kampanjer på inköpspris

Klicka på knappen ÄNDRA KAMPANJ-INKÖPSPRIS. Då aktiveras fönstret.I datumfälten finns små kalenderknappar. Klicka på en av dessa och en kalender öppnas där Du kan välja start- och slutdatum för kampanj-inköpspriset. Som förval visas ordinarie pris i sista fältet. Ändra det och avsluta med att klicka på AKTIVERA KAMPANJ-INKÖPSPRIS.

TIPS ... För att ta bort ett kampanj-inköpspris, ändrar Du bara datum så att tidsperioden är passerad.

När Du är klar och vill spara Dina nya uppgifter eller ändringar, klickar Du på OK-knappen.

TIPS ... Färgade knappar på normalprisbilden visar om det finns alternativa försäljnings- och inköpspriser.

Leverantör

Du hittar inställningarna för leverantörer på en egen flik. Detta är nytt, tidigare har det varit en egen ruta på artikelkortet, men nu ligger det som sagt på en egen flik.


Du kan koppla flera leverantörer till en och samma artikel. Dock kan bara en av dem vara huvudleverantör (den som EuroShop beställer av om Du inte säger annat vid ordertillfället).

Kopiera artikel

Knappen KOPIERA skapar en kopia av en artikel. På så sätt kan Du snabba upp registreringen av artiklar som har mycket gemensam information.

Filial

Knappen FILIAL visar lagersaldo i andra butiker. Dock endast för centrala artiklar där artikelvård sker i centralen.

Etiketter

Knappen ETIKETTER öppnar ett utskriftsfönster där Du kan skriva ut valfritt antal prisetiketter med streckkod för den aktuella artikeln. Det finns tre olika etikettformat att välja mellan. Välj det format som Du har laddat Din skrivare med.

Artikelbild

I tredje fliken ARTIKELBILD kan Du registrera sökväg till en bild på artikeln. Standard är att samla alla bilder i mappen Bildkatalog som ligger i EuroShops programmapp. Bilderna visas automatiskt.

EuroShop kan visa bilder i flera olika format (med filändelserna jpg, gif, .jpeg, bmp, ico, emf och wmf).

Där finns också möjlighet att skriva in en produktbeskrivning.Artikel info

I sista fliken ARTIKEL INFO kan skriva in information som visas i kassan varje gång artikeln säljs. Här finns också möjlighet att göra en enkel layout med olika typsnitt.

Använd denna funktion för att tipsa om kompletterande köp. T ex …

  • Försäkring kopplad till en huvudprodukten
  • Batterier till huvudprodukten

Eller för information om artikel. T ex …

  • Garantivillkor
  • Skötselråd

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.