Följ

Snabbregistrering av ny kund med hjälp av Fortus

Gå in i menyn KUNDER och klicka på knappen NY.


Ett nytt fönster öppnas där du skall ange personnummer. Då hämtas automatiskt namn och adressuppgifter genom Fortus integration med folkbokföringen.


OBS Vill Du inte använda Fortus snabbregistrering skall Du klicka på knappen AVBRYT och registrera kunden manuellt istället.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.