Följ

Kundkort

Gå in i menyn KUNDER och ett sökfönster visas. Här väljer du vad Du vill söka efter. Alternativen är kundnummer, namn, förnamn, företag, postnummer eller ort.

TIPS ... Räcker inte dessa sökbegrepp så kan Du istället klicka på knappen URVAL som ger fler och mer avancerade möjligheter att söka.

Efter sökningen visas alla hittade kunder som en lista.

TIPS ... Du bestämmer själv hur listan skall se ut. Kolumnerna kan flyttas, byta plats och bredd.

Du kan sortera genom att klicka på rubriken till en kolumn.

Om du i denna lista dubbelklickar på en kund, eller markerar en kund och sedan klickar på nästa flik VISA KUND ser du all detaljerad information om just denna speciella kund.

Visa kundkort

I fönstret visas all information om en enskild kund (att välja VISA KUND och att dubbelklicka på en kund listan är samma sak).


De flesta fält är lätta att förstå, men några kräver närmare förklaring:

Födelsedatum

Anges med ÅÅÅÅMMDD.

Personnummer

De första sex siffrorna hämtas automatiskt ur födelsedatum, De följande fyra siffrorna måste fyllas i manuellt. Sedan kontrolleras den sista kontrollsiffran. Om numret är fel, så visas det rätta med ett varningsmeddelande.

Kön

Hämtas automatiskt ur personnumrets nästsista siffra. M står för man och F för kvinna. Kan också fyllas i manuellt.

Global kund

Visar att kunden kommer från centralen (om Du har kopplat samman flera butiker till en kedja med central).

Information-1, Information-2, Information-3, Information-4

Fyra fält där sökbar information kan skrivas in.

Kategori

Här kan välja typ av kund. Det finns privat, företag och intern. Företagskunder får fakturor med nettopriser.

Kund-nr i redovisningen

Används om Du integrerat EuroShop med Ditt redovisningsprogram, och kunden där finns upplagd med ett annat kundnummer än det som EuroShop använder.

CC

Genom att klicka på knappen kan den ändra färg mellan röd, gul och grön. Färgen visar kundens kreditvärdighet. Börja med grön knapp och ändra sedan först till gul och sedan till röd om Du har problem med kunden.

Röd knapp blockerar fakturering på kunden.

Leveransadress / Betalningsadress

Mellan leveransadress och betalningsadress finns en ”pil-knapp”. Använd den för att slippa skriva in adressen två gånger. Ett klick kopierar leveransadress till fälten för betalningsadress.

Land

Här kan Du välja mellan internationella koder för all världens länder. Sverige har SE.

E-post

Om du dubbelklickar på en epost i detta fält, så öppnas ditt vanliga epost-program redo att skicka ett meddelande till denna kund.

Internet

Om du dubbelklickar på en internetadress i detta fält, så kopplar Din webläsare direkt upp sig till denna adress.

Senaste inköp

Här visas datum för när kunden senast handlade i butiken.

Notering

Här kan Du skriva in en allmän notering om kunden.

Kontakt

Därefter kan du registrera ”kontakter” hos kunden. Det gör Du i nedre halvan genom att klicka LÄGG TILL NY.


TIPS ... Tolka begreppet KONTAKT väldigt brett. Det kan t ex vara…

  •     Personer på ett företag (som arbetar på företaget)
  •     Kundens barn (då kan Du skriva brev till kunder vars döttrar fyller år nästa vecka och tipsa om lämpliga presenter)
  •     Kundens husdjur (om Du har en Zoologisk affär)
  •     En tjänst som skall förnyas vid en viss tidpunkt (då kan du tipsa om serviceavtal när kaffebryggarens garanti går ut om ett år)
  • ​Bara fantasin sätter gränserna för hur denna funktion kan utnyttjas.


Avsluta och spara genom att klicka på OK-knappen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.