Följ

Inventera med handterminal

Installation

  1. Ladda hem följande fil innan skannern ansluts till datorn: http://old.opticon.com/uploads/Software/USB%20Drivers%20Installer.exe
  2. Välj att köra filen och följ instruktionerna för att installera drivrutinerna för din skanner.
  3. Anslut din scanner till datorn (om du använder OPN-2001 ansluter du denna direkt till datorn. Om din skanner är OPL-9728 med vagga så ansluter du instället vaggan till din dator. Låt Windows automatiskt installera enheterna.
  4. För att kunna ställa in din scanner korrekt i OPN get/Scancom programmet behöver du även veta vilken COM-port som din dator har tilldelat scannern. För att få reda på detta måste du öppna enhetshanteraren i Windows detta kan göras via kontrollpanelen, eller genom att söka på enhetshanteraren i startmenyn om du använder Windows 7).

Så här ser enhetshanteraren ut i Windows och i vår exempelbild har scannern tilldelats COM-3 porten.Använda Opticon OPL-9728

Att använda OPL-9728 är mycket enkelt. För att scanna trycker man på knappen som är rödmarkerad i bilden nedan:Efter att en streckkod har scannats piper scannern till och ber dig nu att slå antalet artiklar som du har. Använd sifferknapparna och tryck sedan på samma knapp igen. Nu har streckkoden och antalet lagrats i scannern. Scannern kan förvara upp till 15000 rader av artiklar.

Importera inventering från handterminal till dator

För att få över det du har skannat in till datorn så behövs ett program som heter ”OPN Get” eller ”Scancom”.

Detta program har levererats på en cd tillsammans med din scanner. När du startat detta program ser det ut så här:Innan du läser in din data för första gången behöver rätt COM-port ställas in (se installationsguiden i början av denna guide). För att göra detta börja med att klicka på ”Inst.”. Då öppnas följande fönster:I vårt exempel används COM 3, ställ in denna för att passa dina behov.

Utdatafil anger var dina data kommer att lagras på din dator när du läser in den. Denna sökväg kan ändras för passa dina önskemål. Tänk dock på att textfilen skrivs över vid varje ny inläsning av data. Det är därför mycket viktigt att du byter namn eller flyttar på filen mellan varje inläsning för att inte förlora några data.

Nu är allt klart och du behöver bara stoppa scannern i dockan och trycka på ”starta”. Scannern piper då till och din data är nu inläst till textfilen som angavs i *Utdatafil-fältet.

OBS ... En sista viktig sak att komma ihåg är att scannerns batteri laddas i dockan, låt därför scannern ladda minst 4 timmar i dockan innan en inventering påbörjas. Om batteriet tar slut så går all data som finns lagrad på scannern förlorad.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.