Följ

Varuingång med order

Öppna fönstret i menyn INLEVERANS.Börja med att ange vem som levererat varorna.

Det gör Du genom att skriva in leverantörens nummer i leverantörsfältet. Där finns alla leverantörer med öppna ord er. Du kan också söka efter leverantören om Du inte känner till numret.

Nästa steg är att välja vilken av Dina order som levereras. I fältet ORDER väljer Du bland de order som skickats till den aktuella leverantören. När Du hittat rätt visas alla artiklar som ingår i ordern i huvudfönstret.

TIPS ... Väljer Du fel order, kan Du backa genom att klicka på AVBRYTMarkera en artikel i listan och alla detaljer om denna artikel visas i artikelrutan uppe till höger. Här anger Du nu hur många artiklar som levererats. Som förval kommer det antal som Du beställt, och är det antalet korrekt, så behöver Du bara trycka ENTER.

Om Du har aktiverat funktionen ”Varuingång med serienummer” kan Du för varje levererad vara ange dess unika serienummer.

Arbeta Dig igenom listan tills Du gjort varuingång för alla artiklar och avsluta med att klicka OK.

TIPS ... Genom att dubbelklicka på en artikelrad, kan Du öppna artikelfönstret och t ex ändra försäljnings- eller inköpspris

Skulle det finnas olevererade artiklar kvar på ordern, så öppnas ett fönster där Du anger vad Du vill göra med de olevererade artiklarna.

  • Boka levererad och håll rest öppen

Denna knapp används för att låta de saknade artinklarna ligga kvar för senare leverans. Dessa får status-2 (dellevererad).

  • Boka levererat och avboka rest

Denna knapp används om du inte räknar med att de saknade artiklarna kommer att efterlevereras. Denna order betraktas då som ”slutleverarad” och övriga artiklar avförs från listan.

  • Boka alla som levererade

Denna knapp används om du plockat varor från leveransen utan att först göra varuingång (eller gjort ngt fel) och du räknar med att leveransen var korrekt.

Avslutningsvis kan Du nu skriva ut en lista över den genomförda varuingången och prisetiketter till alla levererade varor.

TIPS ... Gör det till rutin att skriva ut prislappar direkt vid varuingången. Det ger en snabb prismärkningsrutin som garanterar att Du alltid har streckkod på Dina artiklar. Dessutom ger prismärkningen en enkel kontroll av leveransen. Antalet prislappar skall ju motsvara antalet levererade varor.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.