Följ

Lagerorder

Order består av normalorder (till eget lager) och kundorder (för speciell kund)

Normalorder

Under menyn ORDER skapar Du alla order. Det finns olika ingångar till orderfönstret som ger Dig olika underlag av artiklar att arbeta med:

Från urval

Här använder Du ett sökfönster för att hitta de artiklar Du vill ha som underlag. Det kan t ex vara en viss artikel, eller alla artiklar från en viss leverantör …

Från försäljning

Här tar Du fram alla artiklar som sålts under en viss tid. Det kan t ex göras på kvällen för att fylla upp lagret efter dagens försäljning, eller för en vecka om butikschefen varit bortrest …

Från mini-lager

Här plockar EuroShop fram alla artiklar vars mini-lager underskrids, och föreslår det antal som behövs för att fylla upp nivån för mini-lager.

Från kundorder

Här hämtas alla kundorder upp och Du kan skapa beställningar för dem. Kundens namn kommer då också med. När du sedan hämtar upp ordern i kassan kan man välja flera stycken, inte bara en. Kundordern kan sökas på både för- och efternamn. På en utskrift av ordern kommer även beställarens namn och telefonnummer med tydligt. En kundorder går att redigera ändra fram tills du har skickat den.

Från leverantörsförslag

Detta är en funktion där Du kan läsa in ett färdigt orderförslag från Din leverantör. Den används i branscher där leverantören har en mycket god kunskap om Din butik, och om vilka produkter kunderna kommer att efterfråga den närmaste tiden.

Du importerar då en förslagsfil och de föreslagna artiklarna visar sig i orderfönstret tillsammans med det antal leverantören föreslår. Du kan sedan göra justeringar innan Du skickar den formella order till leverantören.

Format för förslagsfilen är tabseparerard textfil med två fält; euroshop-artikelnummer och antal.

Oavsett vilken ingång Du väljer, är orderfönstret det samma. Skillnaden är bara vilka artiklar och leverantörer som finns där.

TIPS ... Om Du inte vill se alla artiklar på en gång, kan Du välja att bara visa en leverantör åt gången. Men när som helst kan Du gå tillbaka och se alla leverantörer igen.

Varje artikel har nu en egen ”ruta” med två rader information.

På första raden hittar Du …

  • Ny order

Här anger Du hur många Du vill beställa

  • Kundorder

Här visar hur många kundorder det finns för artikeln

  • Artikel-nr, Artikel-namn, Lev-art nr …

Sedan följer fakta om artikeln

  • Ny order

Här anger Du hur många Du vill beställa

På andra raden hittar Du …

  • Leverantörsrutan

Här kan Du välja hos vem Du vill beställa artikeln (om det finns alternativa leverantörer för den aktuella artikeln). För varje leverantör visas namn, pris och nivå för mini-order.

  • Mini-lager, Lager, Skickade order

Tre info-fält

  • Försäljning-per-dag, Försäljning-per-månad, Inköp-per-månad

Genom att klicka på knappen STATISTIK byggs dessa statistik-fält upp och visar detaljerad information om försäljning och inköp.

Du gör en order genom att skriva in ett antal i fältet NY ORDER och bekräfta med Enter eller TAB.

Varje gång Du bekräftar ett nytt antal räknar ordervärdet ut (för hela ordern och för order till den markerade leverantören).

TIPS ... För att den markerade leverantören visas leverantörsregistrets noteringsfält längst ned till vänster

I rutan för leverantörens ordervärde visas också nivån för leverantörens mini-order. Om detta värde ej är uppnått står texten med röd färg, och sedan ändras färgen till grön när nivån är nådd.

Saknar Du en artikel, kan Du direkt i orderfönstret lägga in den genom att klicka på NY eller KOPIA

TIPS ... Saknar Du en artikel, kan Du direkt i orderfönstret lägga in den genom att klicka på NY eller KOPIA

Du kan välja om Du vill inkludera kundorder (som matats in i punkten KUNDORDER) i beställningen genom den kryssruta som finns längst ned på sidan.

För att skicka Dina order klickar Du på knappen ORDER

Ett nytt fönster öppnas och där ser Du en order till den första leverantören.

Nu kan Du ACCEPTERA eller ÅNGRA orderna en efter en.

Innan Du accepterar kan Du också välja hur ordern skall skickas:

Utskriven på papper

Färdig tryckt order som skickas med post eller fax.

Skicka med epost

Här finns två varianter, antingen som text direkt i mailet, eller som bilaga.

Som orderfil

Här skapas en särskild orderfil som skickas till leverantören, och som denne kan importera direkt in i sitt ordersystem.

När Du är klar, kommer Du tillbaka till orderfönstret. Där finns de artiklar kvar som Du ännu inte bearbetat. Nu kan Du antingen stänga fönstret eller arbeta vidare med de sista artiklarna.

Artiklar som måste beställas som paket

Det finns artiklar som inte kan beställas styckevis, utan där leverantören har bestämt att de endast säljes i t ex 100-pack. Detta måste Du ange på respektive artikel i fältet order-antal.

EuroShop bevakar att Du beställer hela paket, och skulle Du inte ligga på exakt rätt antal, kommer en kontrollfråga när Du försöker beställa en sådan artikel.

I nedanstående exempel har användaren beställt 175 exemplar av en artikel som endast säljes i paket om 100 styck. Då meddelar programmet att Du beställt ”1 paket plus 75 styck” och frågar om Du vill höja antalet med 25 styck till två kompletta paket eller minska ordern med 75 styck för att hamna på ett komplett paket.

​XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.