Följ

Lokala inställningar

Under lokala inställningar gör du inställningar som bara gäller för den kassadator som du sitter vid. Det betyder att du måste göra dessa inställningar för varje dator, men också att du kan ha olika på de olika datorerna.

Första avsnittet på sidan om lokala inställningar

I det första avsnittet INSTÄLLNINGAR skall du ange …Kassa-nr
Här väljer Du kassanummer.

OBS ... Varje EuroShop-arbetsplats (dator) måste ha ett unikt kassanummer.

Standardmapp för artikelbilder
EuroShop kan visa bilder på artiklar. Dessa skall ligga i en standardmapp, och här anger Du vilken.

Gemensamt dagsavslut för alla kassor
Genom att kryssa i rutan görs dagsavslut för samtliga kassor tillsammans.

Dagsavslut för valfri kassa
Genom att kryssa i rutan får Du möjlighet att vid dagsavslut fritt välja vilken kassa som skall avslutas.

Aktivera förhandsvisning
Genom att kryssa i rutan får Du en förhandsvisning på varje utskrift innan den går till skrivaren.

Skriv ut följesedel på kvittoskrivaren
Genom att kryssa i rutan skrivs följesedlar ut på den vanliga kvittoskrivaren (istället för standardskrivaren).

Skriv ut dagsavslut på kvittoskrivaren
Genom att kryssa i rutan skrivs dagsavslutet ut på den vanliga kvittoskrivaren (istället för standardskrivaren).

Skriv ut kvitto på standardskrivaren
Genom att kryssa i rutan skrivs kvitto ut i A4-format på den vanliga kvittoskrivaren.

Du kan dock alltid skriva ut kvitto på kvittoskrivaren med kommandot CTRL + Q. Kvitto på kortköp skrivs alltid ut på kvittoskrivaren.

Skriv ut kvitto på port
Genom att skriva ut direkt på porten hoppar EuroShop över Windows-drivrutiner för utskriften och skickar texten direkt på en parallell skrivarport (Vanligast är porten LPT1). Detta fungerar bara på riktiga kvittoskrivare, men snabbar upp utskriften.

Utskrift på port var tidigare standardmetod. Då datorer numera oftast saknar parallellport (och istället använder usb-port) sker utskriften allt mer sällan via port).

Skriv ut leverantörens artikelnr på kvitto
Genom att klicka i rutan skrivs leverantörens artikel-nummer ut på kvitto istället för det interna artikel-numret.

Visa endast aktiva artiklar vid sökning
Detta är ett sätt att begränsa vilka artiklar som skall visas vid sökning. Om Du importerar hela kataloger från Dina leverantörer, trots att Du kanske bara arbetar med en mindre del av sortimentet, kan detta vara ett sätt att slippa se alla andra artiklar när Du söker. Med ”aktiva artiklar” menar artiklar som sålts, beställt eller finns i lager.

Antal fakturor och följesedlar vid utskrift
Ange ett standardantal som alltid skrivs ut.

Antal offerter vid utskrift
Ange ett standardantal som alltid skrivs ut.

Antal serviceorder vid utskrift
Ange ett standardantal som alltid skrivs ut.

Antal ordersedlar vid utskrift
Ange ett standardantal som alltid skrivs ut.

Följesedel skall ingå i dagens-försäljningslista
Dagens försäljning innehåller normalt bara kassaförsäljning och fakturering. Genom att klicka i rutan ingår också följsedlar.

Du hittar dagens försäljning i menyn FÖRSÄLJNING > DAGSAVSLUT > DAGENS FÖRSÄLJNING.

Skriv ut service-etikett
Om Du kryssar i rutan skrivs en etikett med kundnamn och EAN-kod för serviceorder-nummer ut för varje serviceorder. Den används för att märka kundens inlämnade produkt.

Fungerar endast om Du har service-modulen.

Ej tvingade att ange betalningsmedel i kassan
Av säkerhetsskäl måste Du normalt alltid ange betalningssätt i kassan. EuroShop accepterar inget klick på TOTAL-knappen förrän kundens betalsumma är lika större än köpets totalbelopp.

Här kan Du stänga av denna funktion. Då går det istället att direkt klicka på TOTAL-knappen och då bokas hela försäljningsbeloppet som kontant betalt med rätt summa (dvs inga pengar tillbaka).

Adress på fakturor och följesedlar
Här kan Du välja om faktureringsadressen eller leveransadressen skall stå på utskriften

Kvittoskrivare
Ange på vilken skrivare kvitto skall skrivas ut, procenttal för utskriftens storlek (på så sätt kan Du anpassa utskriften till Din skrivare. 100 % är normalstorlek) samt marginaler för utskriften.

Har Du en kvittoskrivare rekommenderas Du att skriva ut på port istället.

OBS ... Det måste alltid finnas en skrivare installerad för att EuroShop skall fungera. Har Du ingen skrivare, så kan Du installera vilken skrivare-drivrutin som helst. Därmed tror datorn att den har en skrivare och då fungerarar det.

Etikettskrivare
Ange på vilken skrivare etiketter skall skrivas ut och marginaler för utskriften.

Standardskrivare
Ange på vilken skrivare alla övriga utskrifter skall ske.

Aktivera förhandsvisning
Genom att kryssa i rutan får Du en förhandsvisning på varje utskrift innan den går till skrivaren.

Öppna kassalåda
En funktion som används när en drivrutinen för en kvittoskrivare inte själv kan öppna kassalådan vid köp. Gäller bl a TPG och äldre CBM-skrivare.

Andra avsnittet på sidan om lokala inställningar

I det andra avsnittet SKRIVARE skall du bl a ange dina standardskrivare ...Kvittoskrivare
Ange på vilken skrivare kvitto skall skrivas ut, procenttal för utskriftens storlek (på så sätt kan Du anpassa utskriften till Din skrivare. 100 % är normalstorlek) samt marginaler för utskriften.

Har Du en kvittoskrivare rekommenderas Du att skriva ut på port istället.

OBS ... Det måste alltid finnas en skrivare installerad för att EuroShop skall fungera. Har Du ingen skrivare, så kan Du installera vilken skrivare-drivrutin som helst. Därmed tror datorn att den har en skrivare och då fungerarar det.

Etikettskrivare
Ange på vilken skrivare etiketter skall skrivas ut och marginaler för utskriften.

Standardskrivare
Ange på vilken skrivare alla övriga utskrifter skall ske.

Tredje avsnittet på sidan om lokala inställningar

I det tredje avsnittet KASSALAGEN anges information och inställningar för skatteverkets kontrollenhet ...Detta är det unika numret för den certifierade kassan som kontrollenheten är installerad på. Om du har flera kassor så ska alla ha unika nummer. Det får inte förekomma samma nummer på flera kassor

Detta är serie numret på kontrollenheten. När enheten är installerad så kommer detta alltid stå på kvitton tillsammans med registreringsnumret för kassan. Detta ska aldrig ändras

Denna ruta kommer alltid vara ibockad och det är för att kontrollenheten alltid ska vara inkopplad med datorn. Detta gör också att enheten låses till programmet så det inte ska gå att avaktivera kontrollenheten. Under denna så står det vilken port kontrollenheten använder sig av. Har ni flera portar så kommer dessa att synas här när ni klickar på pilen.

EuroShop finns både som certifierad och icke-certifierad version. Den certifierade versionen har tilläggsbeteckiningen "C".

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.