Följ

Kundreskontra och betalning

I menyn FÖRSÄLJNING / KUNDRESKONTRA / KUNDRESKONTRA kan Du hantera Dina kundfakturor.

Först gör Du ett urval på vilka fakturor Du vill bearbeta. Sedan finns det flera funktioner som Du kan göra med dessa (vissa funktioner ingår i extramoduler) … Man kan även välja att söka "från...Till" för att få fram exakt den information man vill ha.

  1. Registrera faktura-betalning
  2. Skriva ut fakturor
  3. Göra räntefakturor
  4. Skicka påminnelser
  5. Häva fakturor


Vill Du se detaljer om en faktura, markerar Du den och går sedan till andra fliken, eller dubbelklickar den.

I listan har obetalda fakturor svart färg, delbetalda grön färg och färdigbetalda blå färg.

Registrera betalning av kundfaktura

Börja med att markera den faktura Du vill arbeta med.Klicka sedan på knappen ”BETALA FAKTURA”. Då öppnas ett fönster där Du kan registrera betalningen.Börja med att ange hur kunden betalt genom att välja betalsätt i droplistan).

Ange sedan hur mycket kunden betalt.

Om inte hela beloppet betalts, måste Du avgöra om detta är en delbetalning eller om Du betraktar faktura som färdigbetald. Då kan Du skriva in en orsak till delbetalningen.

Påminnelse

Markera en artikel och klicka på knappen PÅMINNELSE. Då öppnas ett fönster med den senaste påminnelserubriken och –texten som Du använt. När Du klickar OK skrivs en påminnelse ut.

Räntefaktura

För att kunna skapa en räntefaktura så måste du börja med att skapa en ny artikel som du knyter till en varugrupp med 0 % moms. När du har gjort det så aktiverar du funktionen i ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR / LOKALA INSTÄLLNINGAR.

Här bockar du i räntefakturering och klickar på sök. Sedan så letar du upp artikeln som du skapade i föregående steg. När du har gjort det så​ markerar du en faktura som betalades in efter förfallodatum. Klicka sedan på knappen RÄNTEFAKTURA.

Då öppnas ett fönster där Du väljer ränta och eventuell avgift. När Du klickar OK skrivs räntefakturan ut.

Fakturarapport

I fönstret INBETALLNINGSJOURNAL under menyn FÖRSÄLJNING / KUNDRESKONTRA kan Du skapa en inbetalningsjournal.

Ange datum för den period som avses.

Därefter visas en lista med alla inbetalningar som registrerats under den aktuella perioden. Denna lista kan skrivas ut.

Du kan selektera lista genom att i droplistan välja om Du vill se alla betalningar (oavsett inbetalningssätt) eller ett inbetalningssätt åt gången.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.