Följ

Gör dagsavslut

Välja kassa

Du kan numera endast göra dagsavslut för Din egen kassa (kassa-nr på den dator där Du arbetar).

Kassalagen kräver att detta då varje kassa skall behandlas unikt (tidigare kunde man göra ett samlat dagsavslut för alla kassor tillsammans).

Dagsavslut för vald kassa

I dagsavslutsfönstret sammanfattas alla siffror för den tid som gått sedan Du senast gjorde dagsavslut.

  • Övre delen av vänstra rutan

Visar vilka pengar Du fått in idag. Fördelat på ingående växelkassa och olika betalningssätt (de två första betalningssätten, kontant och kort, är givna. Övriga bestämmer Du själv).

  • Mellersta delen av vänstra rutan

Visar vilka pengar som försvunnit ur kassan genom uttag.

  • Undre delen av vänstra rutan

Visar totalbelopp för hur mycket pengar det skall finnas i kassan.

Här anger det belopp som verkligen finns (efter att ha räknat kassan), och längst ned visas eventuell diff.

  • Mellersta delen av mitt-rutan

Visar storleken på dagens kreditförsäljning (faktura och följesedel).

  • Undre delen av mitt-rutan

Här anger Du utgående växelkassa och får uträknat hur stort nettot som skall betalas in på banken är.

  • Undre delen av högra rutan

Här kan Du ange nummer på bankpåsen som pengarna läggs i, samt notera något kort som kännetecknar dagen och ger en förklaring till dagens försäljningssiffror. Det kan t ex vara ”Stor annons”, ”Lönedag”, ”Marknadsdagar”, ”Oväder” …

  • Dagens resultat

Under rubriken ”Sålda artiklar” visas dagens överskott. Beräkningen bygger på dagens nettoförsäljning minus varukostnad (dagens sålda artiklar till senaste inköpspris).  • Kunder, köp och besökare


På dagsavslutet visas dessutom antal kunder under dagen och deras genomsnittsköp. Här kan Du också ange antal besökare (om Du t ex har en besökräknare vid dörren), samt se relation mellan besökare och kunder.Gör dagsavslut

Räkna kassan och skriv in summan i det gula fältet KASSA. Därefter räknar EuroShop ut en eventuell differens och visar den längst ned.

Avsluta med att ange storlek på morgondagens växelkassa i det vita fältet VÄXELKASSA UT längst till höger och klicka på OK-knappen.

När Du klickar på OK-knappen bokas dagsavslutet och skrivs ut på A4-skrivaren eller kvittoskrivaren (beroende på Dina grundinställningar). Nu skapas också underlag för överföring till bokföringen (om du har Connect-integration).

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.