Följ

Knapplist

Upptill finns en blå knapplist med de viktigaste funktionerna. Knapparna har inte symboler, utan det står i klartext vad knappen gör. Du kan på texten färg se om knappen är aktiv, dvs om den går att använda i just det momentet.

  • Vita knappar är aktiva
  • Ljusblå knappar är inaktiva.

Nedanstående exempel visar knappar i kassafönstret.

Avbryter ändringar som du gjort.

Raderar den post som för tillfället är markerade eller visas på skärmen.

Skapar en faktura av de poster som visas på skärmen. Endast aktiv om en kund också registrerats.

Skapar en följesedel av de poster som visas på skärmen. Endast aktiv om en kund också registrerats.

Söka efter artikel i kassan.

Göra kontantuttag ur kassan.

Öppna kassalådan.

 

Häver ett gammalt kvitto i kassan

Sök efter en kund

Skapar en ny kund

Skriver ut artikelinfo i kassan

Parkerar eller hämtar ett redan parkerat kvitto i kassan.

Bläddra i sidled på knapplisten om det finns fler knappar än vad som får plats i fönstret
   
Funktionsknappar

Alla knappar är inte samlade i knapplisten. Det finns också funktionsknappar i fönster. Detta är t ex kassans TOTAL-knapp, OK-knappar och AVBRYT-knappar för funktioner inom ett fönster. Även dessa knappar är alltid blå med vit text om de är aktiva och ljusblå text om de är inaktiva.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.