Följ

Presentkort

Presentkort i kassasystem

Presentkort är egentligen ingen artikel utan ett skuldsedel.

När en kund köper ett presentkort så ger butiken honom en skuldsedel som kunden senare kan lösa in mot varor. Fram tills presentkortet löses in, skall det bokföringsmässigt betraktas som en skuld. När presentkortet senare används, så bokas skulden bort och istället bokas en försäljning motsvarande presentkortets värde.

Det är också värt att notera att presentkort har en begränsad giltighetstid och när denna löpt ut, är de helt utan värde. Dessutom tappas i genomsnitt 40% av alla presentkort bort och löses aldrig in.

Eftersom både presenkortsköp och presentkortsinlösen är transaktioner som går genom kassan, måste de dessutom registreras i Skatteverkets kontrollenhet.

Detta är krångligt och egentligen borde butiken ha en helt separat kassa för presentkort, vilket naturligtvis inte är praktiskt genomförbart.

Därför är det praxis i detaljhandeln att hantera presentkort som en artikel med 0%-moms.

- När presentkortet säljs registreras en positiv försäljning av denna artikel (därmed har butiken en skuld till kunden).

- När presentkortet löses in registreras en negativ försäljning av denna artikel (därmed är skulden utjämnad).

Genom artikelstatistiken kan butiken i realtid se hur mycket man har i utestående presentkort.

Försäljning och inlösen av presentkort påverkar även omsättningssiffrorna. Nu visas omsättning på den dag presentkortet säljs och omsättningen på inlösendagen minskas med samma belopp (dvs omsättningen flyttas från inlösendagen då varor lämnas ut). Detta ger att omsättningen hamnar på fel dag, något detaljhandeln traditionellt accepterat. Detta då det vore för omständigt att justera, inte minst med tanke på att 40% av pengarna de facto är nettointäkt pga ej inlösta presentkort.

Manuella justeringar är möjliga om det finns praktiska resurser:

- Daglig ombokningar av sålda presentkort från försäljnings- till skuldkonto.

- Ombokning av inlösa presentkort från artikelretur till försäljning

- Regelbunden avbokning av utgångna icke-inlösta presentkort.

 

Det går också att arbeta med presentkort som betalningssätt. Detta innebär dock att omsättningen ej utjämnas, utan blir dubbel eftersom inlösen inte påverkar försäljningsomsättningen när presentkortet blir ett betalningsmedel.

För att få korrekt omsättning, måste man då manuellt justera försäljningen genom att i redovisningen boka om beloppet för försäljning av presentkort från försäljningskonto till presentkort-skuldkonto (beloppet för detta hittar man i dagens försäljningslista - artiklar).

Presentkort som artikel

Det finns många olika sätt att arbeta med presentkort. Ett enkelt sätt är att hantera dem som artiklar.

Vi föreslår att Du skiljer mellan externa presentkort/rabattkuponger (utgivna av någon annan som t ex en branschförening) och interna presentkort (Dina egna som Du själv säljer) …

Externa presentkort

När en kund betalar med ett externt presentkort anger Du detta som ett betalningsmedel. Presentkorten räknas sedan med vid dagsavslut.

Interna presentkort

Lägg upp en artikel som Du kallar Presentkort (artikeln skall ha 0 % moms).

När en kund köper ett presentkort säljer Du denna artikel och ger den det pris som det aktuella presentkortet har.

När en kund betalar med ett sådant presentkort gör Du ett återköp (negativt köp) av presentkortsartikeln.

Därmed kan Du i statistiken se exakt hur många presentkort som sålts och hur många Du har utestående.

Presentkort som betalsättI en extrafunktion kan Du få en mer avancerad hantering av presentkort. Du namnger ett betalningssätt Presentkort och kopplar sedan en artikel till detta betalsätt.

När en kund köper ett presentkort säljer Du denna artikel och ger den det pris som det aktuella presentkortet har.

När en kund betalar med ett sådant presentkort klickar Du på den gröna knappen till vänster om betalsättet. Då öppnas ett fönster där Du anger värde och serienummer för de presentkort som kunden vill lösa in (det går också bra att skriva in en text).

Det finns sedan en särskild statistik i menyn KASSA / PRESENTKORTSJOURNAL där Du kan se exakt hur många och vilka presentkort som sålts samt hur många som är utestående.I denna lista visas t ex inlösa presentkort. På samma sätt kan Du se sålda presentkort och sålda men ännu ej inlösta presentkort (baserat på serienummer).

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.