Följ

Kassaförsäljning

När Du öppnar kassafönstret står markören automatiskt i fältet NUMMER. Här kan Du scanna in en streckkod, eller mata in ett nummer manuellt och sedan bekräfta det med ENTER. Det går också att söka i artikelregistret via knappen ARTIKEL.Beroende på hur många extrafunktioner du har aktiverade kan det vara så att du är tvungen att hoppa i sidled i menyraden. Då gör du det med de vita pilarna.

Kassan söker efter det nummer Du angett i tre olika fält - EAN-kod, leverantörens artikelnummer och det interna artikelnumret – hittar det mer än en artikel som har det aktuella numret, så visas alla alternativ i ett litet fönster där Du väljer artikel genom att dubbelklicka på den rätta.OBS ... Du kan se både brutto- och netto-försäljningspris för varje artikel. Skräddarsy Ditt kassafönster genom att byta plats på kolumnerna

Skulle en artikel ha serienummer, så hoppar markören till höger och ställer sig i ett fält där Du kan skriva in artikelns serienummer. Först därefter hoppar den ned och är redo för nästa artikel.

TIPS ... Matar Du in samma artikel flera gånger, så ökas bara antalet med 1 för varje registrering. Du kan också öka antalet genom att ställa markören i antalsfältet och skriva in en siffra direkt.

Detta gäller dock inte för artiklar med serie-nr. Dessa är individuella och Du måste ange serienummer för varje såld artikel. Varje artikel får då en egen rad i kassafönstret.

Det gäller ej heller ”ny rad artiklar”, vilket är en inställning som Du i en kryssruta på artikeln.

Rubriken "orsak" kan du använda som ett fritextfält och skriva in vad du vill. Detta fält skrivs även ut på kvittot.

Om du trycker på "avbryt" i kassan så ställer markören sig automatiskt i fältet för att lägga till en ny artikel.

Om en artikel är spärrad för rabatt, så räknas den generella kundrabatten Du matar in i rutan för betalning ej på denna artikel.

TIPS ... Tappar Du bort var markören står, kan Du trycka på tangentbordets pil-ned-tangent och då hamnar markören direkt i fältet för registering av nästa artikel

Artiklar kan förutom ordinarie pris ha ett staffelpris (blir billigare om kunden köper flera) eller ett datumstyrt kampanjpris. Båda två är rabattspärrade, och för att Du skall kunna identifiera dem, har textrade för en artikel med staffelpris alltid grön färg, och röd färg för en artikel med kampanjpris.

TIPS ... Om Du dubbelklickar på en artikelrad, öppnas artikelfönstret och Du kan se fullständig information om artikeln

Om en artikel har ”artikel-info” visas denna i nedre fältet till vänster om TOTAL-knappen. I så fall står markören kvar på samma rad för att Du skall hinna läsa texten (som kan skrivas ut med SKRIV UT-knappen). Med Pil-ned-tangenten går Du vidare.När alla artiklar är registrerade skall Du ange betalsätt (det går bra att blanda och använda flera betalsätt på samma kvitto).

Två betalsätt är givna och kan ej ändras. Det är Kontant och Kort. Dessutom finns det upp till åtta extra betalsätt som Du själv bestämmer funktion och namn på.

OBS ... Av säkerhetsskäl måste Du alltid ange betalningssätt. Kassan accepterar inget klick på TOTAL-knappen förrän kundens betalsumma är lika stor större än köpets totalbelopp.

Denna funktion kan stängas av i inställningarna. Då går det att direkt klicka på TOTAL-knappen och i så fall bokas hela försäljningsbeloppet som kontant betalt med rätt summa (dvs inga pengar tillbaka).

Strax ovanför TOTAL-knappen visas hur mycket kunden skall ha tillbaka, samt totalbelopp och tillbaka i Euro (eller annan valuta, beroende på vad Du aktiverat i allmänna inställningar).

TIPS ... Tänk efter om kvitto skall skrivas ut innan Du klickar TOTAL. Du stänger av och sätter på kvittoutskriften med knappen KVITTO längst upp i mitten (färgad knapp betyder utskrift aktiv och grå knapp betyder ingen utskrift).

Avsluta genom att klicka på TOTAL-knappen (funktionstangent F2). Då bokas köpet och kvittot skrivs ut.

Rabatt

Du två olika sätt att ge rabatt:

  • Radrabatt (innebär att du ger rabatt direkt på en artikelrad, antingen i kronor eller procent)
  • Totalrabatt (innebär att du ger en totalrabatt i kronor på hela köpet)


OBS ... Du får inte kombinera radrabatt och totalrabatt på samma kvitto.

Radinfo

Du kan använda fältet "serienummer" för att skriva en kort text på artikelraden (scrolla till höger så visas fältet "Radinfo"). Denna text skrivs ut på kvittot.

Om kassan inte skulle få kontakt med kontrollenheten eller betalterminalen så får du noteringar om vad du kan prova för att återfå kontakten.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.