Följ

Varugrupper

Under menyn Varugrupper skapar Du en form av ”gruppindelning” för Dina artiklar. Här avgör Du också vilken information som skall registreras för Dina artiklar (den skiljer sig från varugrupp till varugrupp).

Varugruppslista

Gå in i menyn ARTIKEL / VARUGRUPP. Där visas ett sökfönster. Här väljer Du vad Du vill söka efter. Alternativen är varugruppsnummer, namn eller någon av varugruppens fyra egenskaper.TIPS ... Räcker inte dessa sökbegrepp, så kan Du istället klicka på URVAL som ger fler och mer avancerade möjligheter att söka

Efter en sökning visas alla hittade varugrupper som en lista.

Om Du i denna lista dubbelklickar på en varugrupp, eller markerar en varugrupp och sedan klickar på nästa flik VISA VARUGRUPP ser Du all detaljerad information om just denna speciella varugrupp.

Visa varugrupp

I fönstret visas all information om den aktuella varugruppen.Vill Du lägga till en ny varugrupp, börjar Du med att klicka på NY.

Sedan arbetar Du i två steg. Först anger Du namn, standardmarginal, moms och egenskaper. Sparar detta, och sedan går Du till nästa steg där Du anger vilka alternativen är för varje egenskap.

Namn

Varugruppens namn

Påslag i %

Den procentsats som artiklar inom denna varugrupp standardmässigt bör räknas upp med. Exempel 250 % innebär att inköpspriset (som alltid är exklusive moms) räknas upp 2,5 gånger till ett rekommenderat försäljningspris (som alltid är inklusive moms). Tänk på att påslaget även skall täcka momskostnaden.

TIPS ... Här kan Du bygga ett system för att på artikeln se vad försäljningspriset borde vara om Du följer Dina standardpåslag. Det hjälper Dig att hålla vinstmarginalen upp och inte prissätta för lågt. Använd det påslag som Du räknar med i Din budget.

Info-1, Info-2, Info-3, Info-4

Det finns fyra info-fält på varje artikel (i ett info-fält skriver Du fritt information). Här bestämmer Du vilken rubrik dessa fyra fält skall ha om artikeln tillhör den aktuella varugruppen. Detta är ett sätt att anpassa Ditt EuroShop-system till olika typer av artiklar och olika branscher.

Egenskap-1, Egenskap-2, Egenskap-3, Egenskap-4

Det finns fyra egenskap-fält på varje artikel (i ett egenskap-fält väljer Du egenskaper ur en fast lista). Här bestämmer Du vilken rubrik dessa fyra fält skall ha om artikeln tillhör den aktuella varugruppen. Detta är ett sätt att anpassa Ditt EuroShop-system till olika typer av artiklar och olika branscher.

TIPS ... Skilj på informationsfält och egenskapsfält. I info skriver du fritt vad Du vill, medan du i egenskaper väljer mellan fördefinierade alternativ.

När Du kommit så långt, sparar Du genom att klicka OK-knappen.

Ange sedan alternativ för de fyra olika egenskaperna. Du har tre knappar för varje egenskap. Klicka på NY, RADERA eller ÄNDRA. När Du sedan klickar OK sparas informationen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.