Följ

Leverantörskort

Gå in i menyn LEVERANTÖRER och ett sökfönster visas. Här väljer du vad Du vill söka efter. Alternativen är leverantörsnummer, namn, ort eller ditt kundnummer hos leverantören.

TIPS ... Räcker inte dessa sökbegrepp så kan Du istället klicka på URVAL som ger fler och mer avancerade möjligheter att söka​Efter sökning visas alla hittade leverantörer som en lista.

Om du i denna lista dubbelklickar på en leverantör, eller markerar en leverantör och sedan klickar på nästa flik VISA LEVERANTÖR, ser du all detaljerad information om just denna speciella leverantör.

Visa leverantör

I fönstret visas all information om en enskild leverantör.De flesta fält är lätta att förstå, men några kräver närmare förklaring:

Vårt kundnummer

Ditt kundnummer hos leverantören

Filformat för elektroniska order

Vissa leverantörer kan ta emot elektroniska order. Då skapar EuroShop en orderfil som sedan skickas leverantören och där importeras i leverantörens dator.

Miniorder (värde)

Lägsta ordervärde för att ordern skall gå ut. Det kan vara ett tvingande belopp som leverantören angett eller Din egen beräkning av vad som måste beställas för att inte frakten skall bli för hög.

Denna information visas i orderfönstret när Du beställer från den leverantören.

Info-1, Info-2, Info-3

Tre fält där sökbar information kan skrivas in.

Hemsida

Om du dubbelklickar på en internet-adress i detta fält, så kopplar Din webläsare direkt upp sig till denna adress.

Leveransadress

Mellan firmaadress och leveransadress finns en ”pil-knapp”. Använd den för att slippa skriva in adressen två gånger. Ett klick kopierar firmaadressen till fälten för leveransadress.

Land

Här kan Du välja mellan internationella koder för all världens länder. Sverige har SE.

Notering

Ett fritt fält för att skriva in anteckningar om leverantören. Dessa noteringar visas i order-fönstret när Du skall beställa hos leverantören.


Avsluta med att klicka OK och Dina ändringar sparas.

Kontakt

Därefter kan du registrera ”kontakter” hos leverantören. Det gör Du i nedre halvan genom att klicka LÄGG TILL NY.Avsluta och spara genom att klicka på OK-knappen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.