Följ

Kreditkontroll

Du kan på ett snabbt och enkelt sätt göra en kreditkontroll med hjälp av Fortus Finance.

Klicka på knappen ”Kreditkontroll” i toolbaren och ett litet fönster öppnas där du anger kundens personnummer och beloppet du vill kontrolla.Klicka på OK-knappen (knappen AVBRYT avbryter kontrollen).

Du får direkt ett svar om att kunden är godkänd för det angivna angivet belopp eller ej.

Tänk på att informera kunden om att en omfrågekopia (=det underlag som kreditbeslutet bygger på) kommer skickas per post.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.