Följ

Användare och säkerhet

EuroShop är skyddat av lösenord. Det betyder att alla som använder programmet måste ”logga in” med rätt användarnamn och lösenord.

Användarna delas in i tre olika grupper …

  •     Administratörer som är användare helt utan begränsningar.
  •     Normal användare som kan göra allt, utom att ändringar av andra användare, eller byta databas för programmet.
  •     Extra personal som är tänkt för extra personal och vikarier. I första hand tänkt för att kunna sälja. Dessa kan inte se den information som finns under menyn STATISTIK, kan inte göra ORDER inte se menyn ARKIV och inte ÄNDRA PRISER.

Dessutom finns möjligheten att gå in i programmet som GÄST. Då behövs inget lösenord och begränsningarna är samma som för gruppen extra personal.

Första gången Du startar EuroShop finns det två användare inlagda. Det är administratören som kallas ”admin” och en Gäst.

OBS ... Det förinställda lösenordet för användaren ”ADMIN” är ”admin”. Detta är samma i alla EuroShop-program och därför bör du ändra detta till någonting lite mer hemligt.

Användare

Användare och deras lösenord anger Du i menyn ARKIV / ANVÄNDARE.

Klicka på knappen NY för att lägga till en användare eller knappen ÄNDRA för att ändra uppgifter. När Du är klar bekräftar Du med knappen OK.

TIPS ... Vill Du ha ett blankt lösenord (dvs inte behöva skriva in något lösenord), så måste det ske vid nyregistrering av användaren genom att Du lämnar fältet för lösenord tomt. Det går inte att i efterhand skapa blanka lösenord.

Med röd färg markeras den användare Du använde när Du loggade in.

Med knappen RADERA kan Du ta bort användare.

OBS ... Radera användaren GÄST om Du inte vill ha kvar möjligheten att någon skall kunna starta EuroShop utan att ange lösenord.

Inloggning

​Varje gång EuroShop startas visas basfönstret där användaren måste tala om sitt namn och lösenord.

Programmet kommer ihåg det namnet som senast loggade in, men lösenordet måste Du dock alltid skriva in. För att få ner markören i den nedre rutan där lösenordet ska skrivas kan Du antingen flytta den med hjälp av musen eller så kan Du trycka på TAB. Det spelar ingen roll om Du skriver med små eller stora bokstäver då programmet automatiskt ändrar till stora bokstäver.


Skriv sedan in Ditt lösenord. Här är det viktigt att skilja på små och stora bokstäver.

OBS ... Skriv upp Ditt lösenord på en säker plats.

Fel lösenord

​Om Du skriver fel lösenord, kan Du försöka igen. Men efter tre felaktiga försök stängs EuroShop och programmet måste startas om igen.

Vem är inloggad just nu?

Överst i den blå programlisten står alltid namn på den person som just nu är inloggad (endast i säkerhetsmodulen).

Fler inställningar med säkerhetsmodulen

Genom säkerhetsmodulen kan Du för varje användare individuellt ställa in vilka fönster han/hon skall kunna se och vilka av dessa som han/hon skall kunna ändra i.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.