Följ

Uppdatering av program

Om databasen behöver uppdateras, så startas uppdateringsprogrammet automatiskt på den första datorn som uppdateras (det räcker att du gör det på en dator, även om du har flera datorer i ditt EuroShop-nätverk.

OBS... Uppdateringen kan ta flera timmar. Därför bör du alltid starta uppdateringar sist på kvällen. När dagsavslut och allt annat arbete är avslutat.

Reindex

Om själva databasen skall uppdateras som en del av din nya programversion visas ett meddelande att du nu skall köra en REINDEX. Det gör du så här:

  1. Ställ dig vid serverndatorn (förusatt att EuroShop finns där, annars går andra klienter bra även om det går snabbast från servern)
  2. ​Starta programmet REINDEX. Hittas på Startmenyn -> Alla program -> EuroShop. När programmet öppnas klicka på STARTA. Detta kan ta allt från några minuter till flera timmar.

Databasuppdatering

Denna uppdatering startar normalt helt automatiskt. Om om den inte gör det, och du får ett meddelande att du måste starta köra Database Update Tool startar du den manuellt så här:

1 - Starta programmet Database Update Tool. Hittas generellt under C:\EUROSHOP\ eller C:\PROGRAM\EUROSHOP\.

2 - När du ser följande fönster, klicka NEXT.3 - Ange adress till datorn där databasen finns.4 - När du ser följande fönster, klicka FINISH.

Denna process kan ta allt från 1 min upp till flera timmar beroende på hur stor förändringen mellan de 2 versionerna är.5 - Detta meddelande visas när åtgärden har utförts. Du kan nu starta din nya version av EuroShop.Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.