Följ

Kundsidor

OBS - Dina kunder betraktas tekniskt som LEVERANTÖRER i loppisportalen eftersom de levererar de artiklar som du säljer.

Meny: Leverantörer > Leverantörer.
Överst visas en lista med alla leverantörer. Denna lista sorteras default efter vilka som senast begärt utbetalning.

Loppisportal_kundsidor_15.png

Här anger du alla uppgifter för dina leverantörer av loppis artiklar. De flesta fält är självförklarande, men notera följande:
• I PLATS kan du ange ett standardskåp som en trogen kund brukar ha. Detta är dock ren information, skåpet reserveras inte.
• I BANK, CLEARINGNUMMER och KONTONUMMER anger du utbetalningsinformation.

Här finns också fyra knappar till höger som är intressanta för loppisartiklar:

Loppisportal_knapp_16.png
SKAPA ARTIKLAR gör det möjligt att direkt skapa nya blanka artiklar som ett unikt EAN men saknar namn och pris (vilka då skrivs för hand på prislappen). Ange skåp och antal artiklar.

Loppisportal_kundsidor_17.png

Loppisportal_knapp_18.png
ARTIKELLISTA skapar en Excel-lista över leverantörens alla artiklar.

Loppisportal_kundsidor_19.png

Rapporten öppnas sedan i Excel.

Loppisportal_kundsidor_20.png

Loppisportal_knappar_21.png

REGLERINGLISTA är en lista över vilka artiklar som är sålda där leverantören av artikeln ej fått betalt.
När du klicka på knappen kommer en fråga om du vill ändra oreglerade sålda artiklar från oreglerade till reglerade.

Loppisportal_kundsidor_22.png

Klicka OK för att ändra. Då öppnas en lista där kunden kan signera att han tagit emot betalning i butiken.

Loppisportal_kundsidor_19.png

Loppisportal_kundsidor_24.png

Klicka AVBRYT för att inte ändra. Då öppnas en lista med utbetalningsdatum för kundens artiklar.

Loppisportal_kundsidor_19.png

Loppisportal_kundsidor_26.png

Loppisportal_knapp_27.png

ÄNDRA LÖSENORD gör det möjligt att hjälpa en kund med ett nytt lösenord om kunden inte själv vill göra detta i kundportalen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.